Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume cca 10 duluma, u mjestu Komšići. Požar ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 04.11.2015. godine, u 21:05 sati, Profesionalna vatrogasna jedinica imala je intervenciju na području Rujišta, gdje je gorjela šuma. Požar je i dalje aktivan. Na području gdje se gasi požar, angažovani su predstavnici: vatrogasne jedinice, MUP-a, demineri tima FUCZ/KUCZ, te predstavnici civilne zaštite. Uspostavljena je požarna linija i vrši se nadzor nad požarištem, tako da nema tendenciju daljeg širenja.

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo je od Općinske službe civilne zaštite Trnovo, primio zahtjev dana 04.11.2015. godine, za angažovanje helikoptera OS BiH, radi gašenja velikog šumskog požara, koji je izbio dana 03.11.2015. godine, na sjevernim obroncima planine Treskavice, iznad sela Godinja u rejonu Male i Velike Orlice i lokalitetima zvanim Preva i Crvene stijene. Požar je zahvatio oko 10 ha zemljišta, obraslo travom, niskim rastinjem i bukovom šumom, sa tendencijom širenje u područja obrasla bukovom i jelovom šumom. Teren je miniran i nepristupačan i može se gasiti samo iz vazduha.

Navedeni zahtjev je proslijeđen Federalnom operativnom centru civilne zaštite, koji je isti proslijedio Oprativno komunikacijskom centru 112 BiH.

U toku su aktivnosti oko prihvatanja zahtjeva za pomoć OS BiH na gašenju požara na likalitetu iznad sela Godinje.

Prema usmeno dobivenim informacijama od nadležnih iz Općinke službe civilne zaštite Trnovo i KJP “Sarajevo-šume”, požar je još uvijek aktivan i zbog vremenskih uslova (toplog vremena i vjetra), postoji velika opasnost da se požar u toku dana proširi na područja koja su obrasla bukovom i jelovom šumom, pa zbog toga zahtjevaju da se odmah anagažuje helikopter OS BiH, radi izviđanja i gašenja požara.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Deminerski TUN tim obavljao je poslove preuzimanja NUS-a, na području općine Kalesija.

U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla primio je dvije prijave o postojanju NUS-a, i to: ručna bomba u naselju Kovačica i avio-bomba u mjestu Rainci Donji, općina Kalesija. O pronalsku navedenog NUS-a obaviješteni su Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite i TUN tim za izuzimanje i uništavanje NUS-a.

Deminiranje:

Općina Kladanj. TUN tim je obavljao poslove preuzimanja NUS-a na području općine Kladanj.

Općina Teočak. U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla primio je prijavu o postojanju nepoznatog NUS-a na obali jezera, od strane Općinske službe civilne zaštite Teočak.

Općina Gradačac. Od strane Općinske službe civilne zaštite Gradačac proslijeđena je dojava o postojanju NUS-a, radi se o mini za RB – 1 komad, te mini za MB 60 mm – 2 komada. Prijave o postojanju NUS-a, proslijeđene su Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Deminiranje:

Na području Tuzlanskog kantona proces deminiranja se odvija trenutno na pet zadatka i to:

       općina Kalesija, zadatak „Kazin Tuk – Zelina“, radove izvodi tim FUCZ,

       općina Kalesija, zadatak „Kazin Tuk – Lugovi“, radove izvodi tim FUCZ,

       općina Kalesija, zadatak „Gojčin – Makalići, stambeni objekat“, radove izvodi DEMIRA,

       općina Gradačac, zadatak „LZ Turić – D. Njive, Tomšići“, radove izvode OS BiH

       općna Gradačac, zadatak Ledenice Donje, Bjeljevina – 1, radove izvode OS BiH.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

       po dojavi građanina da je u ulici Pijačna br. 75, pronađen jedan nepoznat NUS,

       od strane Operativnog centra CZ VOgošća, da je u ulici Igmanska bb, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE