Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.08.2018.godine, do 10:00 sati

POPLAVE

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. U toku dana 03. i 04.08.2018.godine, usljed nevremena praćenog obilnom kišom i vjetrom, došlo je do izlijevanja rijeka i potoka na području općine Tešanj. U naprijed navedenim danima, nastavljene su aktivnosti na otklanjanju posljedica nevremena na području općine. Ekipe civilne zaštite (profesionalna vatrogasna jedinica, te dobrovoljna vatrogasna društva), JP Rad Tešanj i ekipe angažovanih preduzeća, maksimalno su radile na zadacima otklanjanja posljedica i normalizacije stanja. Intenzivno se radilo na uklanjanju i odvozu nanosa šljunka i pijeska na regionalnom i okolnim putnim pravcima, shodno prioritetima, rangu puta i osnovnoj prohodnosti. U toku proteklih 48 sati, provođene su mjere sanacije puteva na lokacijama: Tepe, Hrvatinovići, Srebreničanka, Skendera Kulenovića, Ahmetagića prolaz, Kantića gaj, Mekiš, Trzna-Krušćica i Kadići, Oraš Planje i Đemilić Planje, od strane firmi: JP Rad, AB-Trans, KM-gradnja i GEO-put. Osim toga, rađena je sanacija puteva: Bukva-Dubalj, te Osoje, Ravne, Raduša, MADI-Stepen, Jevadžije. Također, je planirano otklanjanje nanosa na putnim pravcima Raduša-Jevadžije, Tešanj-Jelah i Medakovo-Novo Selo. Ekipa firme Rial Šped, radila je na uređenju regionalnog puta 474, u Dobropolju. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj, završili su čišćenje i pranje platoa ispred OŠ „Huso Hodžić“, Tešanj, kao i ispumpavanje vode iz sportske dvorane, pratećih prostorija i podruma škole. Isto tako realizovana je aktivnost na pranju dijela puta do Hrvatinovića, a u narednom periodu vršit će se pranje puta Dobropolje-Mekiš.

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj, počela je sa dezinfekcijom objekata koji su poplavljeni i očišćeni.

Nije bilo većih problema u snabdijevanju vodom, obzirom da je kvar u Hrvatinovićima saniran (uzrok kvara je bilo presjecanje cjevovoda u Sejmen Polju, usljed odrona zemlje).

Općinski Štab civilne zaštite Tešanj, održao je drugu vanrednu sjednicu na kojoj je analizirano stanje na terenu i izvršeno izvještavanje o preduzetim aktivnostima i realizaciji zaduženja. Održana je i sjednica općinske Komisije za procjenu šteta, na kojoj su dati konkretni zadaci stručnim komisijama i dogovoreno da se krene u realizaciju procjene šteta u skladu sa prispjelim prijavama.

U toku dana 04.08.2018.godine, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Ze-Do kantona, obišao je ugroženo područje gdje je upoznat sa trenutnim stanjem na terenu.

Dogovoreno je da se u toku dana 05.08.2018.godine, izvrši čišćenje parka kod OŠ „Huso Hodžić“, Tešanj, te pranje drugih ulica i drugi prioritetni poslovi i zadaci.

Općina Zavidovići. U ulici Roncadele, na dijelu gdje se nalazi podvožnjak, usljed kiše isti je bio pod vodom. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Zavidovići, vršili su ispumpavanje vode ispod istog. Intervencija ispumpavanja uspješno je završena.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 17:55 do 19:00 sati, u Međinama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 02:45 do 03:25 sati, u ul. Leopolda Mandića, gdje je gorio automobil.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:05 do 08:35 sati, u Klepcima, gdje je gorio otpad,

– od 11:15 do 11:35 sati, u Tasovčićima, gdje je gorio otpad, te

– od 11:30 do 12:30 sati, u Opličićima, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:45 do 12:00 sati, u Vidovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 15:00 do 18:00 sati, u Blatnici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 16:00 do 19:00 sati, u Gorici, gdje je vršeno kontrolirano paljenje korova na njivi. Osiguranje  požarišta od daljnjeg širenja požara vršila dva vatrogasca s jednim vozilom,

– od 21:30 do 22:30 sati, u Drinovcima, kod mjesnog groblja, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. Opožarena je manja površina.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara od 17:40 do 18:35 sati, u Krtinama, gdje je izgorjelo oko 1000 m2 trave i niskog rastinja. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije, i to: jednu na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog automobila, jednu tehničku intervenciju i jedno obezbjeđenje na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA I OŠTEĆENJE ELEKTRO MREŽE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e Vitez i DVD-e Stari Vitez i dalje vrše dostavu pitke vode 2 puta tjedno u naselje Ahmići.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Zbog kvara na dalekovodu bez napajanja el.energijom ostalo je selo Bale. Radovi na otklanjanju kvara su u toku.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm  za područje Hercegovine zbog očekivanih visokih temperatura zraka između 33 i 36°C.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE