Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRESI

 

Prema informacijama Euromediteranskog seizmološkog centra, sinoć u 20:07 sati, na području Blagaja zabilježen je slabiji pores,  magnitude 2,4° Richtera.

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 939 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 33 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 459 osoba.

– Ukupno izliječenih 447 osoba.


Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo nastavio je sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“, smještene su dvije osobe u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Tuzlanski kanton

Bez značajnijih promjena u protekla 24 sata.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od korona virusa (COVID19):

Testirano je 83 osobe, od kojih su 3 osobe pozitivne (3 osobe su izliječene), nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 676.

IZAŠLO iz samoizolacije: 575 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji: 101 osoba.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Operativni centar civilne zaštite HNK: U posljednja 24 sata Operativni centar civilne zaštite i Vatrogastva HNK izdao je jedan sanitarni upitnik za  osobu koja je stigla iz  Njemačke. Proslijeđeno nadležnoj službi na postupanje.

Općina Jablanica

Aktivnosti Općinskog štaba CZ: MDD Merhamet Jablanica i Crveni križ Jablanica kontinuirano rade na dostavi hrane i lijekova osobama sa liste socijalno ugroženih lica i licima starijim od 65 godina. Putem Javne kuhinje kontinuirano se pružaju usluge građanima lošijeg imovnog stanja.

Dom zdravlja Jablanica:

1.Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 25 osoba.

2.Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu poslano je ukupno 123 uzorka iz Doma zdravlja, od čega je 18 pozitivnih uzoraka na COVID-19. Od ukupnog broja „pozitivnih“ uzoraka, 6 uzorka se odnose na retestiranje.

3.Trenutno sa područja općine Jablanica ima 11 oboljelih od COVID-19.

4.Jedno oboljelo lice sa područja općine Jablanica, od COVID-19 se nalaze na bolničkom liječenju u Mostaru.

5.U Izolatorij Dom Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.

6.Do danas na području Općine Jablanica izliječen je jedan pacijent od COVID-19.

Policijska stanica Jablanica

Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 0– za period 296.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 15-za period 1543.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0-za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – za period 257.

Općina Prozor – Rama 

PS „PROZOR-RAMA“: Dana 03.05.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 23osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

03.05.2020 godine u 23:10 policijska patrola je zabilježila jedno narušavanje policijskog sata, te je za iste sačinila službenu zabilješku.

DOM ZDRAVLJA „RAMA“: U Hitnoj pomoći Doma zdravlja Rama je obavljen uobičajeni broj pregleda i intervencija. Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivih na infekciju korona virusom te nije bilo ni testiranih.

Danas nije bilo prijavljenih novih dolazaka u općinu.

Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su dobro.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić:

-broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar – 0.

Zavod za javno zdravstvo:

-broj redovnih ulazaka u BiH 17,

-broj testiranih 7 – svi negativni,

-broj uzetih brisova 0.

      

Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama do 08,00 sati:

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 5 1 0 0 6
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 5 5 0 1 6
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 12 48 5 5 0 1 71
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 5 1 0 3 1 11
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 2 1 0 3
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 2 1 0 3
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Kupres:

1.Nije bilo prijava o dolasku u općinu Kupres

2.PP Kupres-dva kršenja zabrane kretanja

            

Općina Glamoč:U izolaciji se nalazi 6 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Zapadnohercegovačkom kantonu nije bilo novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Imaju nova tri izliječena, Grude – 2 i Široki Brijeg – 1.  Do sada je ukupan broj zaraženih 78 od toga 4 umrle  i  40 izliječenih osoba.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 24 12 4 0 40

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 318 osoba (Grude-66, Ljubuški-62, Posušje-85 i Široki Brijeg-105).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ.

Na području grada Goražda trenutno nema novozaraženih na korona virus.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 03.05.2020. godine, testirano je ukupno 2 osobe. Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, rezultati za 2 uzorka su negativni  na koronavirus (COVID-19). Zaključno sa 04.05.2020. godine na području BPK-a 29 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19), a do sada je 21 osoba izliječena  od COVID-19.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                          

–  314 lica nalaze se u samoizolaciji

–   4 lica danas završavaju sa samoizolacijom

–  10 lica su pozitivni na korona virus

–  26 lica su izliječeni

–   2 smrtna slučaja bila su do sada

 Općina Sanski Most

–  20 lica nalaze se u samoizolaciji

– 303 lica su izašli iz samoizolacije

–  4 lica su pozitivni na korona virus,

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 5 pozitivnih pacijenata za koje se čekaju rezultati retestiranja. U jedinici intenzivnog liječenja

1 pozitivni pacijent je i dalje na respiratoru.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.    

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Maglaj: 3 nepoštivanja naredbi štaba CZ,  u  izolaciji  207 osoba, timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Informacije iz hitne pomoći: redovne aktivnosti, primljeno  28  pacijenata, vanrednih intervencija nije bilo, trenutno  112 zaraženih  na CORONA virus, urađeno 45  novih testiranja (33  negativnih i 12 pozitivno).

Općina Kakanj: Podnešeno je 9 naloga, 5 za lica koja nisu koristila zaštitne maske i 4 lica koja nisu poštivala zabranu kretanja (policijski sat). Iz izolacije je ukupno izašlo 815 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 127 lica. (za vrijeme praznika i vikenda pristiglo novih 58 lica). Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Olovo: U kućnoj izolaciji nalazi se 48 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji, sa posebnim potrebama i penzionerima.

Općina Tešanj: Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 179 osoba,  a period samoizolacije je završio za 40 osoba. Novih u samoizolaciji je 10. Jučer je na analizu poslan 21 sumnjiv uzorak, a rezultati će biti naknadno dostavljeni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu su poslana ukupno 224 uzorka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena.

Grad Visoko: Ukupan broj osoba koje su do sada završile sa mjerama zabrane kretanja i zdravstvenim nadzorom je 650. Pod aktivnim nadzorom trenutno se nalazi  91 osoba na području grada Visoko.

 

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije na gašenju požara.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE