Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02.05./03.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRESI

 

Centar za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda registrovao je zemljotres na dan 03.05.2020 godine, u 01:49 sati, na području Nevesinja. Jačina u hipocentru iznosila je 3.2° Richtera, a intezitet u epicentru je III° Merkalijeve skale.

 

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 943 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 33 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 509 osoba.

– Ukupno izliječenih 401 osoba.


Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina na području općina: Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Hadžići.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“, smještene su dvije osobe u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Tuzlanski kanton

Bez značajnijih promjena u protekla 24 sata.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od korona virusa (COVID19):

– Testirano je 83 osobe, od kojih su 3 osobe pozitivne (3 osobe su izliječene), nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 661.

IZAŠLO iz samoizolacije: 575 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji: 86 osoba.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Operativni centar Čitluk

Na području Općine Čitluk u izolaciji se nalazi 33 osoba, dok je za 582 osoba izolacija istekla.

 

Operativni centar Čapljina

Nije bilo kršenja naredbe o samoizolaciji.

 

Operativni centar Jablanica

Dom zdravlja Jablanica

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 25 osoba.
  2. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu poslano je ukupno 123 uzorka iz Doma zdravlja, od čega je 18 pozitivnih uzoraka na COVID-19. Od ukupnog broja „pozitivnih“ uzoraka, 6 uzorka se odnose na retestiranje.
  3. Trenutno sa područja općine Jablanica ima 11 oboljelih od COVID-19.
  4. Jedno oboljelo lice sa područja općine Jablanica, od COVID-19 se nalaze na bolničkom liječenju u Mostaru.
  5. U Izolatoriju Dom Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
  6. Do danas na području Općine Jablanica izliječen je jedan pacijent od COVID-19.

 

Policijska stanica Jablanica

Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 0 – za protekli period 296.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 17 – za protekli period 1528.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za protekli period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za protekli period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – za protekli period 257.

 

Operativni centar Prozor-Rama

PS„Prozor-Rama“Dana 02.05.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 19 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DVD „RAMA“  Djelatnici DVD-a „RAMA“ su u protekla 24 sata izvršili dezinfekciju 3 dostavna vozila koja dolaze u našu općinu iz drugih sredina.

 

Dom Zdravlja „Rama“U Hitnoj pomoći Doma zdravlja Rama danas je obavljen uobičajeni broj pregleda i intervencija. Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivim na infekciju korona virusom te nije bilo ni testiranih.                                                                                                           U općinu je od jučer pristiglo 8 osoba iz inozemstva. Djelatnici Higijensko-epidemiološke službe su svima ispunili Epidemiološki upitnik te dali odgovarajuće upute. Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su dobro i nemaju zdravstvenih tegoba.

 

Sanitarni inspektor općine Prozor-Rama Tokom dana izvršena je dezinfekcija frizerskih i kozmetičkih salona na području naše općine. 

 

 

Kanton 10

 

PREDMET: Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 02./03.05.2020 godine,  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0   0 0 0
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 0 4 0   4
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 9 32 9 0 0 1 51
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 5 1 0 2 1 10
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 1 0 0 0 1
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 1 0 3 0 4
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 1 0 1 4 3 0 9
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Općina Kupres:

  1. U samoizolaciji prijavljeni 01.05.2020.god. 2 osobe (1 iz Splita a 1 iz Njemačke)

i 3 osobe prijavljeni 02.05.2020.god. (iz Njemačke).

 

  1. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana, u Zapadnohercegovačkom kantonu, pojavio se novi slučaj zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 78 osoba, od čega su 4 osobe umrle, te  37 izliječenih osoba.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 23 10 4 0 37

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 397 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 02.05.2020. godine, testirano je ukupno 20 osoba. Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, rezultati svih 20 analiziranih uzoraka su negativni  na koronavirus (COVID-19). Zaključno sa 02.05.2020. godine na području BPK-a 28 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19), a do sada je 21 osoba izliječena  od COVID-19.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           – 246 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 10 lica je pozitivno na korona virus,

– 26 lica su izliječeni,

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 

Općina Sanski Most           – trenutno u samoizolaciji se nalazi 20 lica,

– 303 lica koji su izašli iz samoizolacije,

– 4 lica su pozitivna na korona virus.

 

Iz KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, nismo dobili podatke o pacijentima smještenim na

Infektivnom odjelu.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Olovo:

U kućnoj izolaciji nalaze se 62 osobe i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema  zaraženih. Policija je izdala 1 prekršajni nalog, zbog kršenja ograničenja kretanja od 22 do 05 sati. Nema slučajeva nepoštivanja ostalih naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

 

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju  u  03:50 sati, na gašenju  napuštene kuće na Trgu 1. Maj. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Osmana Đafića, gdje je gorio kontejner.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri intervencije (jedna požarna manjeg intenziteta i dvije tehničke).

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Zbog pojačanog zamućenja, prokuhavanje vode prije upotrebe obavezno je do daljnjeg za potrošače koji se pitkom vodom snabdijevaju sa izvorišta Ljubijankići.

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene. 

 

 

 

          OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE