Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.05.2016. godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Na području Federacije BiH vodostaji rijeka su u blagom porastu.

 

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik.  Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju u naselju Dolac na Lašvi, na gašenju požara na elektro–instalacijama. Požar ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je pet intervencija, od kojih jednu veću  i četiri manje intervencije. Veća intervencija bila je 02. maja 2016.godine, u 08:00 sati, kada je  Dispečerski centar PVJ-a primio dojavu o požaru, u stanu na adresi Bosanska  br.13., Općina Novi Grad. U gašenju požara je učesvovalo devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 08:25 sati, a likvidiran u 09:30 sati. U požaru je od gušenja dimom smrtno stradalo jedno lice, radilo se o nepokretnoj starici, a pričinjana je veća materijalna šteta.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Pristigla prijava o pronalasku NUS-a na lokalitetu Zanesovići. Radi se o eksplozivnoj napravi… 2 komada. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, i Tim „A” Busovača.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to:

– Dana, 02.05.2016. godine, u 11:08 sati, od strane Policijske stanice Trnovo, primljena je informacija o pronalasku protivtenkovske mine i nekoliko komada municije za PAM, u naselju Delijaši.

– Dana, 02.05.2016.godine, u 11:45 sati, od strane Policijske stanice Novi Grad, primljena informacija o pronalasku jednog NUS-a, u naselju Sokolje.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS iz naselja Delijaši, općina Trnovo, preuzeli dana 03.05.2016.godine, dok će NUS iz naselja Sokolje, Novi Grad, biti uklonjen u toku današnjeg dana.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE