Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.04.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nisu dostavljene informacije za COVID-19 od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 03.04.2022. godine.

Posavski kanton

Do sada su na prostoru kantona na koronavirus testirano je 9625 osoba, od kojih je 4753 pozitivno (4576 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivne su 24 osobe.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 03.04.2022. godine, uzorkovan je materijal kod četiri osobe na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih na COVID-19. Zaključno sa 03.04.2022. godine, jedna je aktivno zaražena  osoba, oporavljeno je 3954 osobe, a 127 osoba je preminulo.

POPLAVE – VODOSTAJI

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 198,68 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 5 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 Zapadanohercegovački kanton

Vodostaji rijeka. Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 255 cm jutros u 08:00 sati, (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta 0 cm.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati,

Bosanski Brod…………………………………     306 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………       67 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..     256 (normalno stanje).

 Kanton 10

Uslijed obilnih padavina, vodostaji rijeka i pritoka su u porastu. Nama dojava o štetama.

Hercegovačko-neretvanski kanton

VODOSTAJI RIJEKA

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati    128 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati    366 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati    – 94 cm 201 cm
Trebižat Humac 07:15 sati    258 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati    124 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati     93 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     262 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 06:00 sati      98 cm 130 cm

Srednjobosanski kanton

SLIV RIJEKE VRBAS I BOSNA

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

04.04.22

08:00

 

15 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

04.04.22

08:00

 

66 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

04.04.22

08:00

 

64 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

04.04.22

08:00

 

-7 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

04.04.22

08:00

 

 

 

 

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

04.04.22

08:00

 

73 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

04.04.22

08:00

 

64 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 POŽARI 

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara  od 03:39 sati, u ulici Pašagića, gdje je gorio automobil. Požar je ugašan.

 Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su jednu veću intervenciju u 21:23 sati, u ulici Trg heroja br.5 (općina Novo Sarajevo), gdje je gorio poslovni objekat (frizerski salon). Požar je lokalizovan u 21:30 sati, a potpuno ugašen u 21:55 sati. Na gašenju požara učestvovalo je devet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila,  te tri manje intervencije i to: dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu tehničku intervenciju (zaglavljeni lift u stambenom objektu).

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Alagiće Ograde, gdje je gorio  dimnjak.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:10 do 13:50 sati, na  Panjevini, gdje je  gorio otpad, te

– od 22:10 do 23:10 sati, u Cimu, gdje je  gorio dimnjak.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 23:00 do 23:50 sati, u Rasadniku, gdje je gorio dimnjak, te

– od 14:10 do 14:30 sati, u Donjoj Jablanici, gdje je gorio kontejner sa otpadom.

OŠTEĆENJA VODOVODNE  MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih padavina došlo je do zamućenja vode na izvorištima pa se voda prije upotrebe za piće treba prokuhavati. Informaciju saopštilo JP Vodovod Bihać.

 O S T A L O

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje za područje Tuzlanskog kantona zbog očekivanog udara vjetra koji bi se mogao kretati između 40 i 60 km/h.

 

                      FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR