Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Profesionalna vatrogasna  jedinica Zavidovići imala je intervenciju u mjestu Brezik,  gdje je došlo je do požara na krovnom el.priključku privatne kuće. Pričinjena je manja materijalna šteta. 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je devet intervencija na gašenju manjih požara (kontejnera, automobila, dimnjaka), te jednu intervenciju na gašenju dijela krova kuće.

 

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS 

Srednjobosanski kanton                                                                   

Općina Jajce. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to: tri tromblona na lokalitetu Vinac –  Caklin potok i nepoznate količine municije u Policijskoj stanici Jajce.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Na području naselja Donji Ahmići i Ljubići još uvijek se građanstvu vrši odvoz pitke vode  cisternama.

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Nastavljena je potraga za nestalim N.J., u kojoj je učestvovalo šest vatrogasaca sa 2 čamca. U potragu se uključio i tim Interventne spasilačke službe sa 6 ronilaca. Detaljno je pregledan tok rijeke Neretve, od mjesta pronalaska automobila do mosta u dužini od 400 m. Pretraga nije dala rezultate. Tokom današnjeg dana nastavlja se potraga na vodi.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE