Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.11.2015.godine, do 10:00 sati

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

U protekla 24 sata Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je prijavu NUS-a, iz Općinske službe civilne zaštite Kladanj, radi se o minobacačkoj granati. Prijava proslijeđena Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Prijava od strane građanina, da se na putnoj komunikaciji Rošci – Plužne Njive, nalazi tenkovska mina TMM-1 u stanju raspadanja.

O prispjeloj prijavi obaviješten vođa tima Mostar “A“, kao i Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to:

       prijava od strane Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da se u njihovim prostorijama nalazi NUS;

       prijava od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Hadžići, da je na lokalitetu Laništa – Tarčin, pronađena nepoznata granata, te

       prijava od strane Policijske stanice Ilijaš, da je na lokalitetu Vlakovo, općina Ilijaš pronađen nepoznat NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Potraga za nestalim Nikolom Jakišom, starosti 40 godina, dana 02.11.2015. godine, trajala je u periodu od 09:00 do 13:00 sati. Podsjećamo, da je na području naseljenog mjesta Gabela, pronađen automobil VW Golf 2, kojim se imenovani dana, 27. listopada 2015. godine, odvezao od kuće, od kada mu se gubi svaki trag.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE