Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je 7 (sedam) intervencija na gašenju trave i niskog rastinja.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je 11 intervencija i to:

– od 06:25 do 07:20 sati, u Dretelju, gorjelo smeće pri brdu,

– od 08:00 do 09:30 sati, u Sjekosama, gorio otpad,

– od 10:15 do 11:00 sati, u gabeli, gorjelo smeće i biljni otpad,

– od 10:20 do 12:00 sati, u Adi natapanje smetlišta,

– od 13:47 do 14:30 sati, ispomoć na području Stoca, gorjela kuća,

– od 14:30 do 15:30 sati, u Bobanovom selu, gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 15:00 do 15:40 sati, u Grabovinama, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:45 do 18:00 sati, u Čeljevu (polje i nasip), gorio otpad i trava,

– od 15:48 do 17:20 sati, u Prebilovcima, gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 16:15 do 16:40 sati, na području Hotnja, gorio otpad,

– od 17:05 do 18:45 sati, u Gabeli, gorjela trava i veća površina maslinika.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je 3 intervencije od čega jedan požar privatne kuće gdje je požar zahvatio prizemlje i garažu i dvije intervencije na gašenju trave i niskog rastinja.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je 3 intervencije na gašenju: otpada, trave i niskog rastinja.

Općina Konjic. Dana 01.09.2016. godine, izbio je požar na lokalitetetu Glavatičeva, na nepristupačnom terenu iznad brda Žljebina, u popodnevnim satima je ugašen. Pripadnici PVP-e Konjic preko PI Glavatičevo prate stanje na terenu.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica intervenisala je od 09:00 do 14:00 sati, na deponiji „Zakom“, gdje je gorio otpad.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatgrogasna jedinica općine  Velika Kladuša imala je jednu intervenciju u mjestu Elezovići od 23:06-00:20 sati. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Srednji-bosanski kantom

Općina Donji Vakuf. Vatrogasna jedinica općine Donji Vakuf intervenisala je u poslijepodnevnim satima 01.09.2016 godine, usljed udara groma došlo je požara  na  objektu-štali u naselju Lonđa, u požaru je izgorio krov objekta i bale sijena koje su se nalazile u objektu. Štete na stočnom fondu nije bilo.

Zapadno-hercegovački kanton

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica u izvještajnom periodu imala je tri manje intervencije i to: jednu na gašenju smeča, jednu na gašenju niskog rastinja i jednu na gašenju napuštenog objekta.

Kamton 10

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine  Tomislavgrad imala je 4 intervencije na gašenju: slame, trave i niskog rastinja.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Spisak izvađenog NUS-a od strane ronilaca iz Češke Republike iz rijeke Une na lokaciji „Crno jezero“, općina Bosanska Krupa:

  • –        Zrno 100 mm………………………………….…1 kom
  • –        Ručna bomba……………………………………1 kom
  • –        MB mina WGR 34  8 cm………………………..1 kom
  • –        Metak 20 mm……………………………………..2 kom
  • –        Metak 12,7 mm…………………………………..1 kom
  • –        Upaljač ručne bombe…………………………..1 kom.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija. Dana 01.09.2016. godine, „B“ timu se pridružio i PLANT tim na obavljanju aktivnosti na pomenutnom zadatku.

Općina Gračanica. Dana 01.09.2016. godine izvršena je primopredaja deminirane površine na projektu „Stražba“ (MAC ID 13908) u općini Gračanica.

MINSKI INCIDENT

Srednjo-bosanski kanton

Općina Bugojno. Dana 01.09.2016.godine oko 14,00 sati na području općine Bugojno naselje Veseoski podovi došlo je do minskog incidenta u kome je jedno lice smrtno stradalo a dva su zadobila teže tjelesne povrede.

JAKO NEVRIJEME

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana 01.09.2016. godine, oko 17,00 sati pojedine dijelove općine Goražde zahvatilo je nevrijeme praćeno jakom kišom, gradom i vjetrom. Usljed velikih kišnih padavina došlo je do pojave bujičnih voda, začepljenja odvodnih kanala koje su prouzrokovale plavljenje saobraćajnica, nanosa na saobraćajnicama, plavljenja podumskih prostorija, a u centru grada u ulici Kulina Bana došlo je do plavljenja jednog dijela poslovnih prostorija i prekida saobraćaja. Bujične vode su poplavile i slijedeće ulice: Zaima Imamovića, 1.Maj, Višegradska, Žepska, Pobarnik, Ruždije Islamagića, Salih Bega Kuljuha, Hasana Kikića, Maršala Tita i druge. Usljed jakog nevremena u nekoliko navrata dolazilo je do prekida napajanjem električnom energijom.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i preduzeća zadužena za održavanje puteva odmah su intervenisali na navedenim lokacijama ispumpavanjem vode i čišćenjem nanosa.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE