Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.05.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. PVJ Kantona Sarajevo imala jednu veću intervenciju i to: Dana, 02.05.2016. godine, u 07:59 sati, ulici Bosanska 13/1 gdje je gorio stan. U 08:04 sati na lice mjesta stigla su 3 vatrogasna vozila sa 10 vatrogasaca. Požar je lokalizovan u 08:25 sati. U požaru je smrtno stradalo jedno lice (nepokretna starica).

Također, PVB Kantona Sarajevo imala je i tri manje intervencije (jedna na gašenju zapaljenog smeća, jedna na gašenju zapaljenih el.instalacija i jedna manja intervencija u stanu).

 

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Dana, 01.05.2016. godine, Vatrogasna jedinica Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu (kuća) u naselju Podgajevi. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Tokom noći, Vatrogasna jedinica Visoko imala je intervenciju u Visokom, u ulici Tjesnac gdje je intervenisala na gašenju požara kuće. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Pričinjena je manja materijalna šteta.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE