Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 25.07.2016. godine, do 15:30 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Vareš. I dalje je na snazi stanje prirodne i druge nesreće proglašene dana, 24.07.2016.godine, odlukom općinskog načelnika broj: 02-690/16.

Regionalni put R 444 je prohodan. Na dionici od Vareša prema Pajtov Hanu i Dabravinama angažovana su sredstva JKP Vareš i PVJ Vareš na uklanjanju materijala, granja i drveća sa kolovozne trake.

U toku jučerašnjeg dana sanirane su sve posljedice nastale izlijevanjem Bukovog potoka u užem središtu grada, očišćene su dvije gradske ulice Čaršija i Put Mira od nanosa i materijala, kamena i blata a zatim je izvršeno pranje navedenih ulica, prostora ispred JPK, Stare Crkve, OŠ Vareš, parka, pijace, trgovina i ugostiteljskih objekata.

Na lokalnom putnom pravcu Bijelo Borje – Stupni Do bila su angažovana sredstva JKP Vareš i sinoć oko 20 sati ovaj put stavljen je u funkciju. U MZ Stupni Do dvije štale su potpuno uništene, pet kuća je trenutno neuslovno za stanovanje zbog blata i nanosa zemlje.

Trenutno nije u moguće procijeniti da li će se klizište na lokalitetu Stupnog Dola i dalje kretati. Za sutra bi sa Federalnog nivoa na lokalitet Stupnog Dola kao i na sve druge lokalitete gdje su registrovana klizišta tebala izaći stručna lica i sačiniti izvještaj i prijedlog za sanaciju ovih lokaliteta.

Olujno nevrijeme izazvalo je velike štete na poljoprivrednim zemljištima na lokalitetima Stupnog Dola kao i u MZ Budoželje, Striježevo, Bijelo Borje, Mir, Tisovci, Pajtov Han i Dabravine.

Svi ostali putni pravci su u funkciji na dijelu općine gdje je došlo do prirodne nesreće a na jutros održanom sastanku u kabinetu načelnika utvrđen je plan i dinamika aktivnosti na otklanjanju posljedica na mreži lokalnih puteva kao i saniranju šteta nastalih usljed prirodne  nepogode. U toku današnjeg dana, općinska komisija za procjenu šteta izašla je na teren i preliminarni izvještaj i procjena svih šteta očekuje do petka 29.07.2016. godine, a do 14 sati dana, 27.07.2016. godine očekuje se procjena šteta na putnom pravcu Vareš Majdan- Stupni Do kao i na putnom pravcu Pajtov Han – Budoželje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE