Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 29./30.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 15:15 do 15:45 sati na Tekiji u krugu bivše fabrike cigareta, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 09:30 do 10:30 sati u Adi, gdje je gorio otpadni materijl.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su pet manjih intervencija i to: dvije na gašenju zapaljenog  otpada u kontejnerima, jednu po dojavi pojave dima u stanu, jednu tehničku na spašavanju psa iz šahta i jedno obezbjeđenje koncerta.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u ul. Kanal, gdje je gorio otpadni materijal,

– u mjestu Bilješevo M-17, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u zanatskom centu Sebilj, gdje je gorio otpad u kontejneru.

 

 

                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR