Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 27./28.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara

od 22:50 do 23:40 sati, na lokaciji Ševaš Njive, gdje je gorio otpadni matrijal.

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su intervenciju o dojavi dima u stanu.

 Tehničke intervencije

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 10:15 do 11:20 sati, u ul. Nikole Šubića Zrinskog, gdje je otvarala vrata od stana.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su tehničku intervenciju gdje su asistirali policiji u akciji.

 

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR