Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 27./28.04.2023. godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRESI

 

Zeničko-dobojski kanton

Prema informacijama Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) dana, 27.04.2023.godine, u 19:53 sati, na području Zenice registrovan je zemljotres magnitude 2,5 stepena Richtera. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a može se osjetiti u epicentralnoj zoni.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton, a na području Bosanskog broda raste.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………    432 (pripremno stanje), jučer 422,

Bosanski Šamac………………………    276 (normalno stanje), jučer 286,

Orašje………………………………….     515 (normalno stanje), jučer 515.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 199,09  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 19:25 do 20:10 sati na Krčevinama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara od 11:25 do 23:55 sati na području MZ Mionica 1, gdje je gorio stambeni objekat. Požar je lokaliziran i ugašen a gasilo ga je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenju automobila, jednu na gašenje zapaljenog stuba električnih instalacija i jednu intervenciju na pojavu dima u stubištu stambene zgrade.

 

Zeničko-dobojski  kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara u naselju Željeznička Stanica, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen, nije bilo materijalne štete.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 10:25 do 11:00 sati na otvaranju vrata stana u Zaliku.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tri tehničke intervencije, i to:

– od 09:55 do 10:20 sati, ispomoć Hitnoj pomoći pri transportu nepokretne osobe u Ul. Tina Ujevića,

– od 15:25 do 15:50 sati, ispomoć Hitnoj pomoći pri transportu nepokretne osobe u Ul. Tina Ujevića,

– od 20:15 do 20:35 sati, obilazak gradske deponije Ada.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjic imala je od 15:00 do 18:00 sati tehničku intevenciju na obezbjeđenju fudbalske utakmice na gradskom stadionu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je od 11:20 do 11:50 sati tehničku intevenciju na ispiranju kolnika nakon puknuća cijevi u naselju Teskera.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 33, a na Ivan Sedlu 33, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR