Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 27./28.01.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:40 do 20:00 sati, u ulici Zlanih Ljiljana, požar većih razmjera koji je zahvatio dva stana i potkrovlje zgrade. Požar je gasilo 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila VJ Gradačac, uz pomoć dva vatrogasca sa jednim vozilom koji su došli iz Brčko distrikta. Požar je ugašen. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena materijalna šteta se procjenjuje,

– na lokaciji Požarike, gdje je gorjela kuća. U požaru izgorjelo potkrovlje kuće.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je tri intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenju štale na lokaciji Piskavica i dvije na gašenju otpada u kontejneru.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije intervencija na gašenju požara, i to:

– od 12:55 do 15:00 sati, u mjestu Šumatac, gdje je je gorjela trava,

– intervencija od 03:45 sati u mjestu Vejnovac, gdje gori kuća, još je u toku.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasne jednice grada Širokog Brijega imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 13:00 do 14:00 sati na Vaganu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 5.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 17:00 do 18:00 sati u Oklajima, gdje je gorio otpad, trava i nisko rastinje na površini od oko 500 m2. Požar su gasila tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 18:00 do 19:30 u Mostarskom blatu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 100.000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom uz pomoć šest pripadnika DVD „Jare“,

– od 21:30 do 22:30 na Uzarićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 2.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 16:30 do 19:45 na brdu iznad Mostarskog blata, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na neutvrđenoj površini. Požar je gasilo šest vatrogasaca DVD „Jare“.

Općina Grude. Vatrogasne jednice općine Grude imale su četiri intervencija na gašenju požara, i to:

– od 17:10 do 17:50 u Gorici, lokacija Stubli, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i stari jablan na površini od oko 150 m2. Požar su gasila tri vatrogasca DVD „Gorica“ sa vatrogasnim vozilom,

– od 14:20 do 21:00 u Dragićini polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 60.000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 18:40 do 20:00 u Grudama, iznad Duhanske stanice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 10.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 19:00 do 20:20 na lokaciji Roško Polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 12.000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jednica općine Posušje imala je dvije intervencija na gašenju požara, i to:

– od 13:37 do 14:25 sati na lokalitetu Snižnica, iznad zaseoka Sobač, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 3.000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 14:30 do 15:00 u zaseoku Matkovine. Požar su ugasili mještani prije dolaska vatrogasaca.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 10:25 do 10:50 sati, gorio otpad u Ul. Maršala Tita,

– od 10:30 do 11:25 sati, gorio dimnjak u Ul. Maršala Tita,

– od 14:45 do 15:45 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Opinama,

– od 17:40 do 19:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Čulama,

– od 17:45 do 20:35 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Podveležju,

– od 20:35 do 21:00 sati, gorio otpad u Sjevernom Logoru.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je 13 intervencija na gašenju požara, i to:

– od 10:20 do 11:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gabela Polju,

– od 11:50 do 12:45 sati, gorjela trava i nisko rastinje, u Prćavcima,

– od 12:20 do 13:10 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gnjilištima,

– od 12:50 do 13:40 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gabela Polju,

– od 13:55 do 15:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Pelinama,

– od 13:55 do 15:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gabeli,

– od 14:45 do 15:20 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Čeljevu,

– od 15:00 do 15.30 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gnjilištima,

– od 15:35 do 16:05 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gnjilištima,

– od 15:40 do 16:15 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Višićima,

– od 16:35 do 17:05 sati, gorjela trava i nisko rastinje i biljni otpad u Gabela Polju,

– od 16:45 do 17:15 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Višićima,

– od 18:10 do 19:15 sati, gorjela šuma i nisko rastinje na Domanovićima.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:45 do 14:05 sati, gorio dimnjak u srednjem soliteru,

– od 14:35 do 15:50 sati, gorio dimnjak u soliteru I,

– od 16:45 do 18:55 sati, gorjela šuma i nisko rastinje na lokaciji Žitače,

– od 23:00 do 23:18 sati, gorio kontejner za smeće u Ul. Pave Anđelića.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područja Hercegovine i jugozapadne Bosne, zbog mogućih povremeno jakih udara vjetra sjevernog smjera brzine od 40 do 50 km/h.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR