Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 24./25.03.2023. godine, do 10:00 sati

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa.Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 13:37 do 15:15 sati, u mjestu Vranjska, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazin imala je sedam intervencija i to:

 • od 13:40 do 15:40 sati, u mjestu Tržačka Platnica, gdje je gorjela šuma i trava,
 • od 14:05 do 14:55 sati, u mjestu Japića Brdo, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 18:35 do 19:30 sati, u mjestu Čizmići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 20:10 do 20:35 sati, u mjestu Kapići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 20:23 do 22:27 sati, u mjestu Mutnik, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 21:20 do 22:59 sati, u mjestu Slatina, gdje je gorjelo nisko rastinje, te
 • od 22:58 do 23:36 sati, u mjestu Bajramovići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju od 12:20 do 13:05 sati, u mjestu Egrlići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most je imala četiri intervencije i to:

 • od 12:06 do 16:40 sati, u mjestu Sasina, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 17:10 do 18:00 sati, u mjestu Stari Majdan, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 18:40 do 22:25 sati, u mjestu Dabar, gdje je gorjelo nisko rastinje, te
 • od 22:40 do 00:45 sati, u mjestu Milanovac, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije intervencije i to:

 • od 11:23 do 12:45 sati, u mjestu Šabići, gdje je gorjela njiva i nisko rastinje, te
 • od 15:30 do 17:00 sati, u mjestu Todorovska Slapnica, gdje je gorjela šuma i njiva.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju od 18:45 do 20:15 sati, u mjestu Vrtoče, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica  grada Tuzle imala je intervencije na gašenju niskog rastinja na lokaciji Mosnik te na gašenju zapaljenog automobila u UL 18 Hrvatske brigade.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • na lokaciji Gojčin, gdje je gorjelo nisko rastinje, te
 • na lokaciji Petrovice, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Lukavac. Vatrogasna jednica grada Lukavac imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • na lokaciji Bokavići, gdje je gorjelo nisko rastinje u dva navrata, te
 • na lokaciji Pranjik, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 20:15 do 21:35 sati, u Žovnici, gdje je gorio automobil,

– od 21:03 do 21:45 sati, u Omladinskoj ulici, te

– od 22:20 do 23:10 sati, u Južnom Logoru, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:15 do 15:10 sati, u Adi, gdje je gorio otpad,

– od 15:20 do 16:30 sati, u Gnilištima, gdje je gorjela trava i rastinje, te

– od 17:45 do 18:45 sati, u Gabeli, gdje su gorjele velike naslage guma.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 11:20 do 11:45 sati, u Donjem selo, gdje je gorjelo nisko raslinje i trava.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 15:05 sati, na lokalitetu Čuturine, gdje je gorjelo oko pet duluma trave i borove šume. Intervenisala su dva vatrogasca PVP-a općine Posušje te jedan pripadnik DVD-a Tribistovo s vatrogasnim vozilom.   

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 10 manjih intervencija: gašenja niskog rastinja (7), gašenje kontejnera sa otpadom (2), gašenje zapaljenog automobila (1).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražda imala je intervenciju na gašenju požara od 14:41 do 15:50 sati, u mjestu Kalac, gdje je gorjela divlja deponija otpada. Intervenisala su dva vatrogasca s vozilom.

 

 

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, iznosio je u Mostaru 32, a na Ivan Sedlu  40, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Od 23:00 sati, zbog kvara u prekidu je 10 kv DV Skočaj.

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR