Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.12.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………         514 (pripremno stanje), jučer 529,

Bosanski Šamac…………………………          349 (normalno stanje),  jučer 364,

Orašje……………………………………..          569 (normalno stanje),  jučer 583.

POŽARI

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 22:30 do 01:30 sati, u naselju Maloševići, gdje je gorjela vikend kuća.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 14:00 sati, u mjestu Zavoznik, gdje je gorio pelet u krugu firme. U gašenju požara učestvovala su tri vatrogasca sa jednim vatgrogasnim vozilom. Požar je ugašen, pričinjena je manja materijalna šteta.

 Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara u mjestima: Vrtoče, Bravsko i  Klenovac, gdje je gorjela trava.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Kanton Sarajevo

Dana, 22.12.2023. godine, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o ukidanju epizode „Uzbuna“ u zoni A, te je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Naredbom ukinulo epizodu „Upozorenje“ u zonama A,B,C i D.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA (UES)

 Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite je dana 22.12.2023. godine, u 14:07 sati, zaprimio Zahtjev za intervenciju na lokalitetu Hošin brijeg br. 17, gdje je općinska Služba Stari grad trebala ukloniti pet stabala. Prema usmenim informacijama dobijenim od građana u zemljištu se nalazi jedno neeksplodirano ubojno sredstvo (granata). Navedena informacija je proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će u narednom periodu kontaktirati Općinsku službu civilne zaštite Stari Grad u cilju rješavanja njihovog zahtjeva.

 OSTALO

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za region Sarajeva i Tuzle gdje se  očekuje pojava guste magle.

  

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR