Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.03.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

 Grad Bihać.Vatrogasna jedinica grada Bihać imala je intervenciju na gašenju požara na aerodromu Željava, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:30 do 17:28 sati, u mjestu Bravsko, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:10 do 20:40 sati, u mjestu Bjelajsko polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin.Vatrogasna jedinica grada Cazin imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:22 do 20:20 sati, u mjestu Fajića brdo, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 22:57 do 23:31 sati, u mjestu Abdići, gdje je  gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most.  Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 12:53 do 14:20 sati, u mjestu Stari Majdan, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

 Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u naselju  Banovići Selo, gdje je gorio dimnjak na privatnoj stambenoj kući.

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:10 do 13:00 sati, u  naselju Orlac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 22:36 do 23:15 sati, u Titovoj ulici, gdje je gorjela trava i otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 10:00 do 11:00 sati, u mjestu Trebižatu-Bodenici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:20 do 10:45 sati, u ul. Zrinskog Frankopana, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:40 do 12:30 sati, u mjestuTrebižatu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:51 d0 15:20 sati, na Tresani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 17:00 sati, na lokalitetu Prenj-Rudine, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 17:10 sati, u blizini sela Jaklići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 19:00 do 19:20 sati, u mjestu Krtinama, gdje je gorjela trava i nisko rstinje na površini cca 500 m2.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinca općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Separacija, gdje je gorjela trava, te jednu intervenciju na gašenju šumskog požara u naselju Dračići. Požari su ugašeni.

OpćinaTešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je interfvenciju na gašenju požara u 13:25 sati, u naseljenom mjestu Križ, gdje je gorjela šuma na površini cca 5 dunuma. Požar je ugašen.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju na gašenju požara u 23:00 sati, u MZ Borovica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u 20:30 sati, na lokalitetu Križ, gdje je gorjela deponija sa otpadnim materijalom. Požar je ugašen.

 Srednjobosanski kanton

 Općina Travnik: Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali intervencije na gašenju požara i to :

– požar na lokalitet Goleš, gdje je gorio dimnjak na privatnoj kući. Intervencija trajala od 11:50 do 12:50 sati, požar je ugašen,

– požar na lokalitet Karaulska cesta- Turbe, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.  Intervencija trajala od 11:05 do 11:45 sati, požar je ugašen,

– požar na lokalitet Bojna – Štreka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Intervencija trajala od 16:45 do 17:45. Požar je ugašen,

– požar na lokalitet Prahulje, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Intervencija trajala od 19:15 do 22:30 sati. Požar je ugašen.

Općina Jajce:  Vatrogasci TVJ Jajce imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Karići od 19:05 do 19:40 sati, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Vitez: Vatrogasci  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su  intervencije na gašenju požara i to:

– požar na lokalitetu kamenjače, gdje je gorio dimnjak.Intervencija trajala od  10:05 – 10:55 sati. Požar je ugašen.

– pžar na lokalitet Tolovići, gdje je gorjela šikara i šiblje. Intervencija trajala od 19:12 – 19:30 sati. Požar jeugašen.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je veću intervenciju dana 22.03.2023.godine, u 16:09 sati, u ulici Šehitluci 57 (Hrasnica-Ilidža) gdje je gorio krov kuće. Požar je ugašen u 17:11 sati, a na gašenju požara učestvovalo je 8 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica, na objektu je pričinjena materijalna šteta.

Također, imali su i 5 manjih intervencija i to: tri intervencije na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jedna intervencija na gašenju zapaljenog otpada i jedno obezbjeđenje kulturnog događaja.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 22.03.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima BKC, Bukinje, Živinice, Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 22.03.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Lukavac.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 30, a na Ivan Sedlu 27, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina Bugojno, Vareš, Foča- Ustikolina, Breza, Čelić i grada Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 9 eksplozivnih sredstava.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR