Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 16./17.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Kadić Mahala, gdje je gorio otpad.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:00 do 14:55 sati, na mostu u Počitelju, gdje je gorio stambeni kontejner,

– od 16:45 do 17:15 sati, u Tasovčićima na veletržnici, gdje je gorio otpad,

– od 19:45 do 20:10 sati, u Tasovčićima, gdje je gorio otpad.

Požar koji je izbio 15.10.2023. god. na gradskoj deponiji u Adi, u 19:10 sati, još je aktivan, te se nastavlja sa natapanjem, nema otvorenog plamena, samo izdimljavanje.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa  imala je intervenciju na gašenju požara od 08:50 do 09:30 sati, u ul. Kolodvorska, gdje je gorjela trafostanica.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri intervencije na gašenju požara. Jedna intervencija se odnosi na gašenje zapaljenog automobila, jedna na gašenje zapaljenog niskog rastinja, te jedna na gašenje zapaljenog otpada u kontejneru.

 

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Na osnovu prijave o klizištu na lokaciji Malta, grad Gračanica i Služba za CZ angažirali su stručno lice iz oblasti geologije, koji je zajedno sa građevinskim inspektorom i šefom službe za CZ izašao na lokaciju o čemu će sačiniti stručno mišljenje.

 

 

 

 

 

 

                              

                                     FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR