Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 16./17.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla.  Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Osoje, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– u JL. Zlatana Mešića, gdje je gorjela divlja deponija. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara na lokaciji Turija, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Džebari Kastelj, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, te

– u ul. Dubravska 72, gdje je gorio restoran „Medena“. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Sladan, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– na lokaciji Previle, gdje je gorjela šuma. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Tojšići, gdje je gorio dimnjak te

– na lokaciji Donje Hrasno, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Orahovica Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je lokalizovan i ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa  imala je intervenciju na gašenju požara od 19:10 do 20:00 sati, u mjestu Vranjska, gdje je gorjela trava.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:00 do 18:30 sati, u mjestu Vrelo, gdje je gorjela vikendica,

– od 17:05 do 18:05 sati, u mjestu Puškari, gdje je gorjela trava, te

– od 22:57 do 23:55 sati, u mjestu Jusin Put, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 16:45 do 18:25 sati, u mjestu Okreč, gdje je gorjela trava.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:34 do 18:55 sati, u mjestu Grabovac, gdje je gorjela šuma, te

– od 19:20 do 21:00 sati, u mjestu Grabovac, gdje je gorjela šuma.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 13:10 do 15:10 sati, u mjestu Gorica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 6 ha. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Gorica.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:50 do 11:25 sati, na Bulevaru, gdje se pojavio dim u hodniku, te

– od 15:00 do 16:50 sati, u Vranjevićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:30 do 16:30 sati, kod groblja u Tasovčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 17:00 do 17:50 sati, kod mosta autoputa u Počitelju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su tri intervencije. Jedna se odnosi na gašenje zapaljenog niskog rastinja, jedna na gašenje zapaljenog kontejnera sa otpadom i jedna na obezbjeđivanje prilikom tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“.

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Potraga za nestalim mladićima koji su sletjeli vozilom u rijeku Bregavu, grad Stolac, dana 11./12.02.2024. godine

Dana, 16.02.2024. godine, od 08:00 sati, Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje na vodi nastavila je raditi na pretrazi korita rijeke Bregave s ciljem pronalaska drugog tijela utopljenika. Zajedno sa lokalnim službama i stanovništvom vršen je vizuelni pregled korita rijeke Bregave (uzvodno od „Novog mosta“ pa do mjesta utapanja, u dužini od oko 2 kilometra). Na nepristupačnim prilazima rijeci pretraga je vršena sa dva raft čamca (nizvodno od „Novog mosta“ pa do lokacije „Separacija pijeska“, u dužini od oko 3 kilometra). Zajedno sa ronilačkim klubom Mostar, vršeni su zaroni na lokalitetu utapanja. Zbog izrazito jakih vodenih struja ronjenje na toj lokaciji je izrazito zahtjevno i teško. U saradnji sa Gradskom službom CZ Stolac, na mostu u blizini zgrade općine izvršena je postavka metalnih (armaturnih) barijera s ciljem sprečavanja prolaska tijela nizvodno. Pored pripadnika Federalne uprave civilne zaštite u današnjoj potrazi učestvali su i pripadnici vatrogasne jedinice Stolac, Gradske službe CZ Stolac, službenici policije Stolac, te veliki broj lokalnog stanovništva. Jučerašnja potraga nije dala rezultata, te se nastavlja i danas.

                                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR