Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 15./16.02.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin.  Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 17:45 do 21:00 sati, u mjestu Tržac, gdje je gorio pomoćni objekat (štala).

Općina Sanski Most . Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 21:40 do 23:00 sati, u ulici Prvomajska, gdje je gorio dimnjak .

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:40 do 15:20 sati, u Miljkovićima, gorila trava i nisko rastinje, te

– od 20:45 do 21:00 sati, u Sjevernom Logoru, gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:00 do 12:30 sati, na gradskoj deponiji Ada, gorio otpad,

– od 15:40 do 18:10 sati, u Lokvama, gorjela šuma i rastinje,

– od 17:45 do 18:20 sati, u Klepcima, gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 19:20 do 20:15 sati, u Sjekoštaku, gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:15 do 15:00 sati, na Krstinama, gorjela trava, nisko rastinje i šuma,

– od 14:10 do 15:30 sati, u Čitluku,kod Primoraca, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:40 do 16:50 sati, u Dragićini, gorjela šuma,trava i nisko rastinje,

– od 17:00 do 18:20 sati, u Služnju, gorjela šuma,trava i nisko rastinje, te

– od 19:05 do 20:40 sati,  na Tromeđi, gorjela šuma, trava i nisko ratlinje.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 14:30 sati, u Rotimlji, gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor Rama.  Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 15:25 do 15:45 sati, u ulici Prkanj, gdje je gorio dimnjak u zgradi.

Općina Jablanica. Vatroasana jedinica općine Jablanica imala je intervenicju na gašenju požara od 14:23 do 14:50 sati, na koloniji, gorio otpad u kontejneru.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je dvije intervenciju na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, na lokacijma  Osoja i Ričice. Požari su ugašeni.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjela trava u rejonu Teševa. Požar je ugašen.

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški.  Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervenciju na gašenju požara, otvorenog prostora na lokalitetu Grab u vremenu od 14:15 do 15:00 sati.Opožareno oko pet duluma trave i niskog rastinja.U intervenciji sudjelovala dva vatrogasca PVP-a Grada Ljubuškog sa jednim vatrogasnim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervencije na gašenju požara otvorenog prostora i to:

-12:20 do 12:45 sati, na  lokalitetu Klanac, opožareno oko jedan dulum trave i niskog

rastinja.U intervenciji sudjelovala dva vatrogasca sa jednim vozilom,

-13:10 do 14:20 sati, lokalitet Knešpolje, opožareno oko 3 ha trave i niskog rastinja.

U intervenciji sudjelovala dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, te

-14:30 do 15:10 sati, lokalitet Mokro, opožareno oko 1.ha trave i niskog rastinja.

U intervenciji gašenja sudjelovala četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 12:40 do 14:00 sati, na lokalitetu Gorica, opožareno oko četiri duluma niskog rastinja i šume. U intervenciji sudjelovala dva vatrogasca DVD-a Gorica sa dva vozila.

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara, u ulici Oslobodilaca, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Požar je lokalizovan i ugašen.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su šest manjih intervencija i to: jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jedna intervencija na gašenju zapaljenog automobila, jedna intervencija na gašenju manjeg požara u stambenom objektu i jedna tehnička intervencija (sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo).

Tehničke intervencije

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tehničku intervenciju od 08:30 do 09:30 sati, sanacija krovišta  u Strugama.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tehničku intervenciju od 23:30 do 01:30 sati, izvlačenje vozila iz provalije u Glogošnici.

 OSTALO

 FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

AKTIVNOSTI USAR TIMA

 Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina – Jedinica za urbano traganje i spašavanje (USAR tim),  koja se nalazi u Republici Turskoj u gradu Hatayu i danas će raditi na terenu prateći rad teških mašina, koje vrše uklanjanje ruševina.

Od strane AFAD-a, vođama međunarodnih timova dato je pravo odlučivanja o terminima napuštanja Republike Turske. Sve vođe timova obavještene su da se izjasne u što kraćem roku o terminu napuštanja države.

USAR tim  tokom današnjeg dana završava misiju u Republici Turskoj, te će narednog dana

u jutarnjim satima rasformirati kamp i krenuti prema Bosni i Hercegovini kopnenim putem.

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Potraga za nestalom muškom osobom na rijeci Neretvi, čiji je nestanak prijavljen 30.01.2023.godine, se nastavlja od 10:00 do 13:00 sati.

 

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR