Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 14./15.06.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati

Bosanski Brod……………………………       446 (pripremno stanje), jučer 470,

Bosanski Šamac…………………………        324  (normalno stanje), jučer 348,

Orašje…………………………………….         553  (normalno stanje), jučer 565.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,18  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,72 m3/s.

Grad Gračanica. Zbog izlijevanja rijeke Spreče u priobalnom području još uvijek je pod vodom oko 5 Ha zasijanog poljoprivrednog zemljišta.

Općina Doboj Istok. Zbog izlijevanja rijeke Spreče u priobalnom području još uvijek je pod vodom oko 10 Ha poljoprivrednog zemljišta.

Stanje prirodne i druge nesreće prouzrokaovano poplavama i klizištima proglašeno je na području Tuzlanskog kanona te općina: Čelić, Sapna, Kalesija i Teočak.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 00:12 do 00:25 u ul. M.Budaka gdje je gorio otpadni materijal.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su  pet intervencija od čega jednu veću vatrogasnu intervenciju.

Dojava o većem požaru je zaprimljena dana 15.06.2023. godine u 01:37 sati. Naime, došlo je do požara u garažama u ulici Muhameda ef. Pandže. U gašenju je učestvovalao 18 vatrogasaca sa tri vozila. Požar je lokalizovan u 02:41 sati, a u potpunosti likvidiran u 06:05 sati. Osim nastale materijalne štete nije bilo opasnosti po ljudske živote.

Ostale, manje intervencije se odnose na: gašenje požara u jednoj sobi stambenog objekta, gašenje zapaljenog otpada u kontejneru, sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ te otvaranje zaglavljenih vrata.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je tehničku intervenciju na sapiranju ceste nakon saobraćajne nezgode u Aleji Alije Izetbegovića.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina . Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tehničku intervenciju od 21:15 do 21:35 sati, na obilasku odlagališta u Adi.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je tehničku intervenciju od 22:45 do 02:00 sati, na sapiranju gradskih ulica.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je tehničku intervenciju od 13:25 do 13:40 sati, u ulici Petra Barbarića, na ćišćenju i uklanjanju motornog ulja sa kolnika. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca s vozilom

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina: Sapna, Ilidža, Prozor- Rama, Jajce te gradova Goražde i Livno timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 29 eksplozivnih sredstava i streljiva 88 komada.

 

OSTALO

 

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, dostavljamo:

Obavijest o mogućim bujicama / klizištima na području Sliva rijeke Neretve.

 

Područje i opis događaja: Prema meteorološkoj prognozi u narednim danima na području gornjeg dijela sliva rijeke Neretve se očekuju pljuskovite padavine, lokalno jakog intenziteta koje mogu izazvati bujične poplave.

           

Očekivani početak događaja: 15/16. 06. 2023. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 16. 06. 2023. godine

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za područja: centralne, istočne, sjeveroistočne i južne Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih intezivnih padavina za period 15 i 16.06.2023 godine. Akomulirana količina padavina koja se očekuje za dva dana je od 30 do 50 litara po metru kvadratnom, što može uzrokovati pojavu bujica, te Žuti nivo upozorenja za područja Mostara i Sarajeva zbog očekivanih padavina  između 20  do 50 litara po metru kvadratnom za 15.06.2023. godine od 00:00 do: 23:59 sati.

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR