Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 11./12.04.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:50 do 11:50 sati, gdje je gorio otpad u Rodoču,

– od 11:55 do 12:40 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Troskotima,

– od 17:25 do 17:50 sati, gdje je gorio otpad u ul. Stjepana Radića,

– od 17:35 do 18:00 sati, gdje je gorjela radionica u Vrapčićima, te

– od 02:25 do 03:15 sati, gdje je gorio automobil na Tekiji.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to.

– od 13:00 do 14:20 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Ostrošcu, te

– od 15:30 do 16:00 sati, gdje je gorio kontejner u Donjoj Jablanici.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju  požara od 14:30 do 15:30 sati, u naselju Hardomilje, gdje je gorjela divlja deponija otpada. U intervenciji učestvovala dva  vatrogasca s vozilom

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervenciju na gašenju  požara, na lokaciji Polugrni, gdje je gorjela šuma i otpad na površini oko 100 m2. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca s vozilom.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su jednu manju intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjela plinska instalacija u stambenom objektu.

 Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 15:49 do 16:25 sati, u mjestu Ograde, gdje je gorio kontejner za otpad.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara od 12:40 do 13:05 sati, u mjestu Goleš, gdje je gorjelo nisko rastinje i otpad.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, iznosio je u Mostaru 35 (dobra kvaliteta zraka), na Ivan Sedlu 64  (umjerena kvaliteta zraka).

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području gradova Mostar i Goražde FBIH timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su jedan Nus i 157 komada municije različitog kalibra

  

                                             FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR