Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 10./11.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

 Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik je imala intervenciju na gašenju niskog rastinja na lokaciji Neum-Srebrenik. Požar je ugašen.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na lokaciji Hrvati gdje su gasili zapaljeni namještaj u prizemlju stambene kuće. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala u kontejneru u ulici Musala. Požar je ugašen.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o pojavi požara na pomoćnom objektu-šupa, koji je prijetio da se  proširi na kuću i garažu u selu Raduni MZ Ilovača. Odmah po dojavi u 19:01 sati jedno vozilo i tri vatrogasca  izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 00:30 sati. U akciji gašenja učestvovala dva mještana. Na licu mjesta bili prisutni pripadnici MUP-a BPK-a Goražde. Objekat sa drvima i ostalim materijalom je u potpunosti izgorio.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je  intervenciju na gašenju požara od 14:55 do 15:50 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Rodoču.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je  intervencije na gašenju požara trave i rastinja na Bivoljem Brdu i u Počitelj Brdu.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 18:00 do 18:50 sati, gdje je gorjelo smeće kraj puta u mjestu Bukov Pod.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolaca imala je  intervencije na gašenju požara od 08:45 do 10:00 sati, gdje je gorjela trava, nisko rastinje, te otpada u Borojevićima.

Općina Prozor-Rama. atrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 01:30 do 03:05 sati, gdje je gorio pomoćni objekt u selu Ripci.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

  • od 12:00 do 12:40 sati, na Humcu-Brod. Gdje je izgorjelo oko 0,2 ha trave i niskog raslinja. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te
  • od 14:30 do 14:50 sati, u butiku „Nevada“,do kojeg je došlo zapaljenjem neonske sijalice. Štete nije bilo, požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala su dvije manje intervencija i to: jednu na gašenju kabastog otpada, te jednu tehničku intervenciju na ukanjanju  obrušenog stabla.

 

 Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 00:15 do 00:35 sati, na otvaranju vrata stana u Ul. maršala Tita.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tehničke intervencije, i to:

  • od 13:40 do 14:20 sati, postavljanje zastave na jarbol u Počitelju,
  • od 13:30 do 14:15 sati, otvaranje blindo vrata u kampu Tasovčići,
  • od 18:00 do 18:30 sati, pomoć nepokretnoj osobi u kampu Tasovčići, te
  • od 21:00 do 21:20 sati, obilazak gradske deponije smeća u Adi.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je dvije tehničke intervencije i to:                       –    od 15:25 do 16:10 sati, izvršili su čišćenje i pranje, od nanešenog šljunka i pijeska, na graničnom prijelazu Gorica. Na intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Gorica, te

  • od 10:00 do 12:00 sati, izvršili su pranje ulice u Ružićima kod crkve. Na intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je tehničku intervenciju od 17:30 do 18:20 sati, izvršili su pranje ulica u gradu. Na intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina: Žepče, Sapna i grada Tuzla timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva i streljiva 58 komada.

 

OSTALO

 

Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Dana 10.08.2023.godine,Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 7. vanrednoj telefonskoj sjednici, donijelo je Odluku o pružanju Međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje Vladi Republike Slovenije u saniranju poslijedica katastrofalnih poplava. Predmetnom Odlukom dobrava se upućivanje dva tima za zaštitu i spašavanje iz Bosne i Hercegovine i to: tima Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH i tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Tim zaštite i spašavanja Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH broji 14 pripadnika sa četiri teške radne mašinei mješovitog je sastava od pripadnika Federalne uprave civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, dok Tim za zaštitu i spašavanje Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske broji 12 pripadnika sa ličnom i zajedničkom opremom i dva bagera gusjeničara.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine također, je donijelo i Odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u svrhu finansiranja troškova timova iz Bosne i Hercegovine prilikom pružanja međunarodne pomoći Vladi Republike Slovenije u iznosu od 350.000 KM. Iznos od 200.000 KM doznačiće se Federalnoj upravi civilne zaštite, a 150.000 KM Republičkoj upravi civilne zaštite.

U toku jučerašnjeg dana, Federalni štab  civilne zaštite održao je hitnu telefonsku sjednicu na kojoj je donesena Nredba o angažovanju službi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara iz Kantona Sarajevo i to:

  • Službe zaštite i spašavanja organizovane u JP “Sarajevo šume” Sarajevo i
  • Službe zaštite i spašavanja organizovane u d.o.o. “ Bosman” Sarajevo .

Predmetnom Naredbom   obuhvaćeno je  i angažovanje materijalno tehničkih sredstava i opreme sa rukovaocima vozila / teških radnih mašina  ( jedan pauk bager i  tri bagera gusjeničara), koja će se koristiti u otklanjanju posljedica katastrofalne poplave u Republici Sloveniji.  Za realizaciju ove Naredbe zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR