Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 09./10.04.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 14:40 do 15:30 sati, u naselju Baćevići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • od 15:00 do 15:25 sati, na Fortici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:00 do 15:30 sati, na deponiji, te
  • od 16:12 do 17:00 sati, u Kosnim lukama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Donji Vakuf. Vatrogasna jednica općine Donji Vakuf imala je intervenciju na gašenju požara u ul. 14 septembra, gdje je gorio kontejner.

Općina Bugojno. Vatrogasna jednica općine Bugojno imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Voznik, gdje je gorio dimnjak.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jednica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara od 22:12 do 22:30 sati, u ul.Salihbega Kuljaha, gdje je gorio kontejner.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jednica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u ul.Viteška, gdje je gorio dimnjak.

Općina Kakanj. Vatrogasna jednica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara u naseljima Haljinići i Plandište, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Tešanj. Vatrogasna jednica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u Hrvatinovićima, gdje je gorjela kotlovnica.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara taline iz vagona kod Lomara, u krugu fabrike MIttal Zenica. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju kontejnera sa otpadom te na gašenju dimnjaka na stambenom objektu.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Đurđevik gdje je gorio električni stub.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, iznosio je u Mostaru 45 , a na Ivan Sedlu 28 , što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 09.04.2023 godine, se ne može ocijeniti na lokalitetima BKC, Bukinje, Živinice, Mobilna. Na lokalitetima Skver, Lukavac kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu čistog zraka.

 

OSTALO

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm za Kanton 10 zbog mogučih udara vjetra do 60 km/h.

 

 

                                                    

 

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR