Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 08./09.04.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI 

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………  295 ( pripremno stanje), jučer 323,

Bosanski Šamac…………………………   150 ( normalno stanje),  jučer 183,

Orašje…………………………………….    395 ( normalno stanje),  jučer 429.

 POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 14:15 do15:30 sati, u mjestu Ortiješu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Domanovići, gdje je grojela trava i nisko rastinje, te jednu intervenciju u mjestu Čeljevu, gdje je gorio otpad.

 Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 16:00 do 17:00 sati, u mjestu Ćojluk, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 16:05 do 16:40 sati, u mjestu Goričani, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 17:20 do 20:00 sati, u mjestu Hrustovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 17:45 do 00:15 sati, u mjestu Todorovo, gdje je gorio pomoćni objekat (štala).

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Uzariči, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je osam manjih intervencija i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenog otpada na otvorenom prostoru, jednu na gašenju zapaljenih starih guma, jednu na gašenju zapaljene napuštene kuće, jednu na gašenju niskog rastinja, jednu tehničku intervenciju na otvaranju vrata stana i jedno obezbjeđenje sportskog događaja.

 Tuzlanski kanton

 Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Đurđevik gdje je gorio električni stub.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 36 , a na Ivan Sedlu 29 , što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR