Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 07./08.11.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

 

Bosanski Brod……………………………         465 (pripremno stanje), jučer 448,

Bosanski Šamac…………………………          255 ( normalno stanje), jučer 215,

Orašje…………………………………….           459 (normalno stanje),  jučer 433.

 POŽARI

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.  Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Fra Joze Valentića, gdje je došlo do požara u jednoj prostoriji koja je uz katoličku crkvu.

 Posavski kanton

Grad Orašje. Vatrogasna jedinica grada Orašje, dobila je dojavu o požaru na gradskoj deponiji smeća. Po dolasku nije bilo otvorenog plamena već se vidio dim na tri mjesta, koja su sanirana.

 Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Kulina Bana u Lukavcu, gdje je gorio kontejner za smeće. Požar je lokaliziran i ugašen.

 Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Teritorijalna vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara na putnom pravcu M-16 Jajce – Banja Luka lokalitet Raševik, gdje je gorio putnički automobil. Požar je ugašen.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije i to: jednu na gašenju zapaljenog automobila, jednu na gašenju otpada na otvorenom prostoru, jednu na gašenju zapaljene napuštene kuće, te jednu na gašenju zapaljenog bojlera u stanu.

 Tehničke intervencije

 Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa  imala je tehničku intervenciju u naselju Mali Badić, na spuštanju unesrećenog lica sa krova kuća.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tehničku intervenciju u mjestu Joše, na otvaranju vrata stana.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 10:42 do 11:00 sati, na otvaranju vrata stana u Ul. Hrvatske mladeži.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je tehničke ntervencije i to:

  • od 11:10 do 12:30 sati, na saniranju krova na obiteljskoj kući socijalno ugrožene osobe u Gabela Polju, te
  • od 11:15 do 16:30 sati, na uklanjanju drveta koje je prijetilo odvijanju prometa i obiteljskim kućama u Gnjilištima.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je tehničku intervenciju od 16:20 do 17:25 sati, na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija Opće bolnice Konjic.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tehničke intervencije i to:

  • od 09:30 do 10:10 sati, na sapiranju prolaza pored vatrogasnog društva,
  • od 11:30 do 12:15 sati, prevoz vode za branu HE Jablanica, te
  • od 13:40 do 14:25 sati ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija zgrade stare općine.

 Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je tehničke intervencije i to:

  • od 22:20 do 23:10 sati po dojavi mještana iz zaseoka Karamatići da je došlo do poplave u prizemlju obiteljske kuće, na intervenciji učestvovala dva vatrogasca sa jednim vozilom i opremom za ispumpavanje vode, te
  • od 23:10 do 23:50 sati na čišćenju šahtova u ulici Fra Grge Martića u Posušju.

 OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Obilnije kišne padavine proteklih dana uzrokovale su zamućenje vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća. JP Vodovod preporučuje korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina: Donji Vakuf, Stari Grada- Sarajevo, Glamoč, Kladanj, te gradova Mostar, Goražde i Visoko timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 23 eksplozivna sredstva, upaljača osam komada i streljiva 80 kom.

  OSTALO

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 2; Bihać 5; Livno 6; Drvar 7; Bugojno, Ivan Sedlo 8; Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 9; Gradačac, Široki Brijeg, Zenica 10; Mostar 12; Stolac 13; Neum 16.

  

                                     FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR