Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 06./07.12.2023. godine, do 10:00 sati

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………         527 (pripremno stanje), jučer 499,

Bosanski Šamac…………………………          325 (normalno stanje), jučer 321,

Orašje…………………………………….           560 (normalno stanje), jučer 541.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 197,77 mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 12,00 m3/s.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 11:55 do 12:35 sati, u Kočinama, gdje su gorjele automobilske gume,
  • od 20:15 do 20:35 sati, u Vukodolskoj ulici, gdje je gorio kontejner sa otpadom, te
  • od 21:50 do 22:35 sati, na Bišću Polju, gdje je gorjela trava.

Općina Jablanica. Vatrogasna jednica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 16:20 do 16:50 sati, kod kina, gdje je gorio kontejner.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije intervencije: gašenje kontejnera sa otpadom te gašenje otpada na otvorenom prostoru.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara od 17:20 do 18:00 sati, na rejonu Brana, gdje je gorjelo suho granje i lišće.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • u ul. Nositelja Hrvatskog trolista, gdje je gorio otpad, te
  • u ul. Hadžiabdića mahala, gdje je gorio dimnjak.

Grad Cazin.Vatrogasna jedinica grada Cazin imala je intervenciju u mjestu Puškari, gdje je gorio dimnjak.

 

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju od 18:00 do 18:30 sati, na obilasku gradske deponije Ada.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA (LP-19)

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općine Travnik i grada Gradačac, Konjic, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 5 eksplozivnih sredstava i streljivo 54 komad.

 

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR