Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 05./06.11.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću intervenciju na gašenju požara dana, 05.11.2023. godine u 13:02 sati, a dogodila se na pijaci „Kvadrant“, gdje je gorio veći broj prodajnih štandova. Vatrogasne ekipe su na lice mjesta stigle u 13:10 sati, a učestvovalo je 87 vatrogasaca sa 19 vozila (uključujući  pripadnike i opremu dobrovoljnih vatrogasnih društava). Požar je lokalizovan u 14:03 sati, a ugašen u 16:52 sati.

Osim toga imali su i četiri manje intervencije na gašenju požara, i to: na pijaci „Kvadrant“  na gašenju razbuktalog zgarišta u 18:01 sati i ponovno na gašenje još dva štanda koja su se zapalila u 00:48 sati, jednu na gašenju zapaljenog stuba električne energije, te jednu na obilasku zapaljenih prostorija SIPA-e, koje su prije toga uposlenici ove agencije sami ugasili.

 

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Vatrogasna jedinica općine Doboj Istok imala je intervenciju na gašenju požara na objektima drvoprerađivačkog poduzeća doo “Trenica”. Uzrok požara još uvjek je nepoznat, a sam požar je pričinio veliku materijalnu štetu na objektima za preradu i skladištenje drvnih asortimana, te na mašinama i uređajima. U požaru nije bilo povrijeđenih ili nastradalih lica. U gašenju požara učestvovali su pripadnici TVJ Doboj sa jednim vozilom i četiri vatrogasca, DVD Doboj Istok sa jednim vozilom i dva vatrogasca te prisutni uposlenici i mještani.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Ruđera Boškovića, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 22:10 do 04:55 sati, u naselju Tekija, gdje je gorio podrum.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 15:47 do 16:10 sati u Ulici Varda, gdje je gorio dimnjak.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 09:25 do 10:25 sati u ul. Saliha Sokak, gdje je došlo do požara na porodićnoj kući.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je tri tehničke intervencije, i to:

-u naselju Ripač, uklanjanje stable iz dvorišta područne ambulante,

-u ul. Mustafe Omerovića, otvaranje stana,

-u naselju Harmani, uklananje stabala koja su predstavljala prijetnju za pješake.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je od 12:20 do 13:50 sati tehničku intervenciju na uklanjanju stabla s prometnice u mjestu Grab.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je od 11:30 do 12:00 sati tehničku intervenciju na uklanjanju stabla s prometnice u mjestu Čerigaj.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je jednu tehničku intervenciju na otvaranju automobila i jednu na obezbjeđenju sportskog događaja.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 11:05 do 11:40 sati, uklanjanje dijelova fasade sa zgrade u Ul. kralja Tomislava,

– od 21:55 do 22:05 sati, otvaranje lifta u Ul. kneza Višeslava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je od 18:00 do 18:15 sati tehničku intervenciju na obilasku gradske deponije smeća u Adi.

 

JAK VJETAR

 

Tuzlanski kanton

Općina Teočak. Dana 05.11.2023.godine, usljed jakih udara vjetra došlo je do oštećenja krova na JUOŠ „Teočak“ u Teočaku, gdje  je skinuto oko 100 m² krovnog pokrivača.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog vjetra u zadnja 24 sata bilo je više kvarova na dalekovodima i niskonaponskoj mreži. Većina kvarova je otklonjena, a bez napajanja je još samo trafostanica Deponija-Perna u gradu Bosanska Krupa.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR