Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 05./06.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 11 intervencija: tri na gašenju niskog rastinja, pet na gašenju kontejnera sa otpadom i tri intervencije obezbjeđenja (pretakanje goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ i dva javna događaja).

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 13:35 do 14:05 sati, na Brankovcu, gdje je gorio dio kuhinjskog interijera.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 18:35 do 19:35 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela elektroinstalacija u kuhinji porodične kuće.

Unsko-sanski kanton

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara od 19:20 do 20:00 sati, u mjestu Bućevci, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je inetrevncije na gašenju požara i to:

– od 21:00 do 22:30 sati, u mjestu Todorovo, gdje je gorjela šuma, te

– od 00:17 do 00:45 sati, u mjestu Trnovi, gdje je gorio kontejner za otpad.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Sarači, gdje je na divljoj deponiji gorjela veća količina starih guma.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Pribitkovići, gdje je gorjelo nisko i visoko rastinje. Opožarena povšine je jedan dulum.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Dedići, gdje je na stambenom objektu gorjela elektroinstalacija.

Požari su ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na Mošćanici, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– na Zmajevcu, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– u naselju Crkvice, gdje je gorjela elektroinstalacija, te

– u naselju Brist, gdje je gorio dimnjak. Požari su ugašeni.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je dvije intervencije na gašenju požara u naselju Vratnica, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bistrica, gdje je gorjela suha trave i nisko rastinje. Požar je ugašen.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, uMostaru je označen kao odličan,  a na Ivan Sedlu je označen kao dobar.

                                     FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR