Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 04./05.04.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:25 do 14:55 sati u ul.Matice Hrvatske, gdje je gorio otpad,

– od 19:10 do 19:30 sati u Šantićevoj ulici, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:15 do 19:35 sati obilazak gradske deponije Ada,

– od 21:45 do 22:15 sati u Dračevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 20:50 do 21:15 sati, u ulici Suhi do, gdje je gorio dimnjak.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je intervenciju na gašenju požara od 09:40 do 10:00 sati, u ul.Hrvatskih branitelja, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 03:25 do 06:20 sati u Potpolju, gdje je gorjela sušnica.

 

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:25 do 15:20 sati u naselju Crveni Grm, gdje je gorjelo je divlje odlagalište otpada. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vozilom.

– od 20:05 do 20:50 sati u naselju Donji Proboj, gdje je gorio dimnjak na kući. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervencije na gašenju požara od 18:30 do 19:30 sati na lokaciji Cere, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini od oko 1.000m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet intervencija, od toga jednu veću i četiri manje intervencije.

Veću intervenciju imali su dana, 04.04.2023. godine u 15:06 sati u naselju Lokve, Općina Hadžići, gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu. Požar je lokalizovan u 15:55 sati. U gašenju požara učestvovalo je sedam vatrogasaca, sa tri vatrogasna vozila.

Manje intervencije: dvije na gašenju zapaljenih napuštenih objekata, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Jasika, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 19:23 do 22:00 sati u ulici 17. viteška,  gdje je gorio dimnjak.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Omerdino Polje, gdje je gorio dimnjak.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Piljužići, gdje je gorio dimnjak.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice opoćine Jajce imali su intervenciju na gašenju požara od 23:00 do 23:30 sati u ulici Kulina Bana, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

Općina Travnik. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice općine Travnik imali su intervenciju na gašenju požara od 20:30 do 21:10 sati u naselju Kalibunar, gdje je gorjela napa i ugradbeni elementi u privatnoj kući. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Požarike, gdje je gorio auto otpad.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Vukovarska do br. 195, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona kvalitet zraka za dan 04.04.2023. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver i Lukavac dok na lokalitetima BKC, Bukinje, Živinice i Mobilna: Srebrenik nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, iznosio je  u Mostaru 33, a na Ivan Sedlu 32, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području gradova Tuzla i Bihać timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 2 eksplozivna sredstva.

 

OSTALO

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm za regije  Livna, Bihaća i Sarajeva zbog niskih temperatura oko -3°C.

 

Visina snijega u 08 sati (cm): Bjelašnica 110; Han Pijesak 20; Ivan Sedlo 12; Čemerno 5; Sarajevo-Bjelave 2, Bugojno 2 , Srebrenica 6.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR