Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 04./05.03.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u  porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00h

Bosanski Brod……………………………  487  (pripremno stanje), jučer 474,

Bosanski Šamac…………………………   371  ( normalno stanje), jučer 334,

Orašje…………………………………….    599  ( normalno stanje), jučer 575.

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,41  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 9 cm.  Ispust kroz temeljne otvore iznosi 54,51 m3/s.

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 07:45 sati, iznosio je 278 cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 285 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava.

 POŽARI 

 Hercegovačkonerertvanski kanton

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 13:40 sati, u naselju Tuščica, gdje je gorio dimnjak.

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasn jedinica grada Živinice imala je intervrenciju na gašenju požara u mjestu Gračanica, gdje je gorio dimnjak na privatnoj kući.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 4 intervencije, i to jednu veću i tri manje intervencije.

Veća intervencija je bila jučer (04.03.2023. god.) u 13:50 sati u naselju Stup, ulica Vitomira Lukića, na gašenju prizemnog objekta kolektivog stanovanja. U gašenju požara učestvovalo je 25 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Požar je lokalizovan u 15:03 sati a likvidiran u 16:50 sati. Stanari su na vrijeme evakuirani te povrijeđenih lica nije bilo.

Manje intervencije: gašenje zapaljenog automobila, obilazak požarišta u ulici Vitomira Lukića i obezbjeđenje nogometne utakmice.

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je Intervenciju na gašenju požara u naselju Stari grad. Gdje je gorio dimnjak . Požar je ugašen.

 KLIZANJE TLA

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Pokrenuto klizište u Dobrnji 100×200 m. Nisu ugroženi ljudi ni matrijalna dobra. Pripadnici OSCZ Tuzla nakon dojave  izašli su na teren radi procjene situacije.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR