Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 02./03.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 21:20 do 23:00 sati, u mjestu Bravsko, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je interevnciju na gašenju požara od 02:38 do 04:00 sati, u mjestu Brezova Kosa, gdje gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 14:00 sati, u mjestu Vrnograč, gdje je gorjela trava.

Zapadnohercegovački kanton

Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 17:00 do 18:00 sati, u Jarama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 15 000 m2 . U intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca s vozilom i tri vatrogasca DVD-a Jare s vozilom,

– od 18:00 do 19:00 sati, u Knešpolju, gdje je gorjelo nisko rastinje i grabova šuma površine oko 10 000 m2. U intervenciji su učestvovala tri vatrogasca s vozilom,

– od 17:45 do 18:30 sati, u Kočerinu, gdje je gorjela trava površine oko 5 000 m2. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s vozilom i tri vatrogasca DVD Kočerin s vozilom,

– od 18:45 do 19:20 sati, u Klancu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 10 000 m2. U intervenciji su učestvovala tri vatrogasca s vozilom, te

– od 19:45 do 20:30 sati, na Trnu, gdje je gorjela trava površine oko 5 000 m2. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:00 do 19:00 sati, u Gornjim Zorićima, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje površine oko 15 000 m2. U intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca s vozilom,

– od 16:30 do 17:30 sati, u Dragićini (u polju), gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 2 000 m2. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s vozilom, te

– od 17:30 do 18:00 sati, u Dragićini (na brdu), gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 10 000 m2. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:05 do 11:45 sati, u ul. Alajbegovića 1, gdje je gorio dimnjak,

– od 15:40 do 16:00 sati, na Bulevaru, gdje je gorio otpad, te

– od 19:25 do 19:55 sati, u Kruševu, gdje je gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:15 do 12:40 sati, u Strugama, gdje je gorjelo rastinje i trava,

– od 16:20 do 17:10 sati, u Trebižatu (Bodenik), gdje je gorjelo rastinje i trava,

– od 16:30 do 16:50 sati, na Počitelj Brdu, gdje je gorio otpad,

– od 16:55 do 17:25 sati, u Klepcima, gdje je gorio otpad,

– od 17:55 do 18:35 sati, u Tasovčićima, gdje su gorjele kućice (stari kamp),

– od 19:00 do 20:10 sati, u Svitavi, gdje je gorio otpad, te

– od 20:15 do 20:45 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava i rastinje.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 15:45 sati, kod hotela „Garden City“, gdje je gorio kontejner sa otpadnim materijalom.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su četiri manje intervencije i to: jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu na gašenju zapaljenog kontejnera sa otpadom i dvije tehničke intervencije ( otvaranje vrata).

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR