Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 01./02.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

od 12:35 do13:15 sati, u mjestu Šepići, gdje je gorjela trava, 

od 20:00 do 20:55 sati, u mjestu Majetići i Begića Kula, gdje je gorjelo nisko rastinje, te 

od 04:35 do 06:22 sati, u mjestu Puškari, gdje je gašen požarna peći za pelet.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 19:15 do 20:45 sati, u mjestu Pištaline, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most je oko dva sata iza ponoći zaprimila je dojavu o požaru na stambenom objektu u mjestu Tomina. Na intervenciju gašenja požara upućeno je osam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila. Požar je još aktivan.

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

požar u mjestu Zelinja Donja, gdje je gorjelo nisko rastinje. Intervencija na gašenju požara trajala je od 18:05 do 19:15 sati. U gašenju požara učestvovalo jedno vatrogasno vozilo i pet vatrogasaca, 

požar u mjestu Požarike, gdje je gorjela vikend kuća. Intervencija na gašenju požara trajala je od 05:05 do 07:08 sati. U gašenju požara učestvovalo je jedno vozilo i četiri vatrogasca.

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara u prigradskim naseljima Dobrnja i Par Selo, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Sreberenik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Špionica, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Zapadnohercegovački kanton

Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Knešpolje u vremenu od 17.30 do 19.00 sati. Požar je zahvatio hrastovu šumu i nisko raslinje, zbog nepristupačnosti terena požar je ostao

aktivan. Od 19.15 do 20.30 dva vatrogasca PVP-a Široki Brijeg obilzili su požarište. Opožarena je veća površina rastinja. Prema informacijama od dežurnog u operativca u OC Široki Brijeg na spomenutom lokalitetu jutros nema izdimljavanja ni otvorenog plamena.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora u vremenu od 13:00 do 15:30 sati, na lokalitetu Kukići. Opožareno je cca 10 hektara hrastove i borove šume. U intervenciji gašenja sudjelovala su tri vatrogasca PVP-a Općine Posušje sa jednim vatrogasnim vozilom i naprtnjačama. Požar je ugašen u 15:30 sati. Od 15.30 do 16.45 sati, požar došlo je do požara kod svadbenog salona „Viktorija“ na površini cca 1 hektar, gdje je gorjela trava. U intervenciji sudjelovala dva vatrogasca PVP-a Općine Posušje sa jednim vatrogasnim vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 14:40 do 15:45 sati, na Gorancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:20 do 14:00 sati, gorjela trava i kapina u Trebižatu,

– od 14:50 do 15:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Dračevu,

– od 15:10 do 15:40 sati, gorjela kapina i rastinje u Doljanima,

– od 17:05 do 17:55 sati, gorio dio šume i nisko rastinje u Šurmancima,

– od 17:20 do 17:50 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Pelinama,

– od 17:55 do 18:15 sati, gorjela trska i kapina u Gabeli,

– od 18:10 do 18:40 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Čeljevu, te

– od 21:15 do 22:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Trebižatu.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 15:40 do 16:40 sati, kod sela Dobrovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 23:10 do 23:55 sati, u Donjoj Jablanici, gdje je gorio kontejner sa otpadnim materijalom.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vtez. Vatrogasci DVD Vitez imali su intervenciju na gašenju požara u naselju Buhine, gdje je gorjela privatna kuća. Intervencija na gašenju požara trajala je od 5:40 do 5:50 sati. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 15 manjih intervencija i to: sedam intervencija na gašenju zapaljenog otpada, dvije na gašenju zapaljenog automobila, jedna na gašenju zapaljenog dimnjaka, tri intervencije po dojavi da se u stambenom objektu pojavio dim, jedna na gašenju zapaljenog niskog rastinja i jedna tehnička intervencija na sapiranju platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije intervencije na gašenju požara u mjestima Papratnica i površinski kop Vrtlište, gdje je gorjela trava i nisko rstinje. Požari su ugašeni.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Seoča, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 102, što pokazuje da je zrak umjerene kvalitete, a na Ivan Sedlu 40, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR