Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 01.09./ 02.09.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Pribava, gdje je gorjela pilana „Halidex“. Pričinjena je veća materijalna šteta. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su pet manjih intervencija i to: tri intervencije na gašenju zapaljenog otpada, jedna intervencija na gašenju manjeg požara na stambenom objektu i jedno obezbjeđenje intervencije KDZ MUP-a Kantona Sarajevo.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jednica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:20 do 16:00 sati, u Južnom Logoru, gdje je gorio otpad, te

– od 18:46 do 19:45 sati, na Bulevaru, gdje je gorjela porodična kuća. U intervenciji učestvovalo pet vatrogasnih vozila.

Grad Čapljina. Vatrogasna jednica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara

od 14:55 do 15:20 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjelo rastinje i otpad.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 10:01 do 12:10 sati, na lokaciji Podveležje, gdje je uklonila zmiju iz ambulante.

 

                                          FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR