Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju na području Kantona10, za dan 12.08.2017.godine, do 13:30 sati

POŽARI

Kanton 10.

Prema dojavama djelatnika šumarije Livno, Bosansko Grahovo i Glamoč koji dežuraju na požarištima, zbog kiše koja pada već tri sata svi požari na području Herceg-Bosanske županije stavljeni su pod nadzor ili su ugašeni. Na požarištu iznad sela Gubin, općina Livno gdje je gorjela visoka šuma (bukva,jela) još se pojavljuje dim.

Na opožarenima područjima trenutačno nema potrebe za djelovanjem helikoptera OS Bosne i Hercegovine. 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE