Sastanci direktora Solaka i čelnika BPK Goražde rezultirali spremnošću rješavanja problema uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava i osnaživanju CZ

Na dva sastanka koja su održana u zgradi Vlade BPK-a Goražde, direktor Solak susreo se sa članovima KŠCZ BPK–a Goražde, premijerom Vlade BPK–a Goražde, ministrom privrede BPK–a Goražde, komandantom KŠCZ–e BPK–a Goražde, direktorom KUCZ-e BPK-a te predstavnicima privrednih subjekata. Razgovarano je o načinu funkcionisanja zaštite i spašavanja i civilne zaštite u FBiH, mehanizmu EU i Evropskim modulima CZ, organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva u FBiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i organizaciji civilne zaštite na području BPK–a Goražde, aktuelnim pitanjima iz oblasti zaštite i spašavanja na području ovog Kantona u cilju unapređenja postojeće saradnje i rješavanja problema uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak sa saradnicima danas (21. juni) boravio je u radnoj posjeti Bosansko–podrinjskom kantonu Goražde (BPK) i sa domaćinima u zgradi kantonalne Vlade održao dva radna sastanka.
Prvi je bio radno-konsultativni sastanak sa članovima Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK–a Goražde (KŠCZ BPK) , a drugi, radni sastanak sa premijerom Vlade BPK–a Goražde Emirom Okovićem, ministrom privrede BPK–a Goražde Anesom Salmanom, komandantom KŠCZ–e BPK–a Goražde Aidom Obuća, direktorom KUCZ-e BPK-a Goražde Ramom Živojevićem i direktoricom UNIS Ginex d.d. Goražde Muneverom Fočo.
Direktor Solak je na sastanku sa članovima Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK–a Goražde razgovarao o načinu funkcionisanja zaštite i spašavanja i civilne zaštite u FBiH, mehanizmu EU i Evropskim modulima civilne zaštite, organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva u FBiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i organizaciji civilne zaštite na području BPK–a Goražde, aktuelnim pitanjima iz oblasti zaštite i spašavanja na području BPK–a Goražde, ulozi, značaju i aktivnostima timova za deminiranje FUCZ–e za područje BPK–a.
Komandant KŠCZ BPK Aida Obuća je izrazila zadovoljstvo zbog današnjeg sastanka, naglašavajući dobru saradnju sa FUCZ, prije svega, kako je kazala, saradnju koja im je potrebna u znanjima i pozitivnim praksama kada je u pitanju donošenje planskih dokumenata bez kojih sistem civilne zaštite ne bi mogao funkcionirati. Ukazala je na potrebu jačanja i ulaganja u ljudske resurse i u opremu, jer štete koje se dese, na koje se blagovremeno ne reaguje, mogu poslije da prouzrokuju veće posljedice.
Govorilo se i o problemu uništavanja eksplozivih sredstava koji je evidentan duži vremenski period pa, kako su naglasili, u zakonskim okvirima žele naći najbolje rješenje, posebno nakon današnjeg sastanka i određenih inicijativa koje će u konačnici uroditi rješenjem kojim će svi biti zadovoljni. Izražena je spremnost i predstavnika ministarstva privrede, poljoprivrede, šumarstva, ali i privrednih subjekata koji također imaju interes za ovim aktivnostima.
Direktor Solak je govorio o novoj strategiji za deminiranje koja je u pripremi i koja predviđa BiH bez mina do 2025. godine, naglašavajući da je ovaj rok realan ako će svi uraditi posao koji se od njih traži. Podsjetio je na strategija za period od 2009. do 2019. godine, ali je evidentno da se do 2019. godine neće moći završiti proces deminiranja.
Kako je na sastanku naglašeno, u proteklom periodu FUCZ je značajnije pomagala i radila sa ovim kantonom, a dogovorena je i buduća saradnja.
– Danas smo ovdje na poziv premijera i privrednika BPK-a Goražde. Ovo je prvi put da jedan kantonalni nivo vlasti izražava spremnost za rješavanje problema uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. U mnogim sredinama imamo problem šta da radimo s granatama koje se nađu na mogućim i nemogućim mjestima, u blizini kupališta, šetališta, prilikom izvođenja infrastrukturnih radova… Nerijetko nađemo avio-bombe, bombe koje se moraju izmjestiti i negdje uništiti, kazao je Solak.
Premijer BPK-a Goražde Emir Oković je izrazio zadovoljstvo da ih je posjetio direktor jedne od, kako je kazao, najagilnijih uprava s nivoa Federacije.
– Saradnja BPK i FUCZ je na visokom nivou. U FUCZ vidimo prijatelja i mislim da će to tako biti i u nastavku ovog našeg zajedničkog posla. U posljednje vrijeme radimo dosta na osnaživanju Kantonalne uprave civilne zaštite, značajno podupiremo i općinski nivo u smislu organiziranja, a radimo i na razvoju planskih dokumenata, kazao je premijer Oković.
Direktor Solak je rekao da je ovo prvi put da se održi ovakav radni sastanak, jer su se dosad sastanci održavali samo za vrijeme prirodnih ili drugih nesreća te da je ovo dobar put da se promijeni dosadašnja praksa. Podsjetio je na značaj lokalne zajednice u procesu zaštite i spašavanja, da je u tim situacijama najvažniji prvi odgovor, da su to najbliže jedinice koje reaguju, odnosno jedinice unutar lokalnih zajednica koje se formiraju u skladu s procjenom problema lokalne zajednice. Dodao je da, ako se žele pratiti trendovi i smjernice EU, civilna zaštita se mora unaprijediti i ona mora razvijati svoje kapacitete.
– U sistemu zaštite i spašavanja ljudi su veoma bitan faktor. Oni nisu trošak, oni su ‘zlato’ u koje vrijedi ulagati. Ne smijemo dopustiti sebi takav luksuz da uložimo vrijeme, obuku, treninge u jednog čovjeka koji će na kraju napustiti civilnu zaštitu i otići baviti se nekim drugim poslom. Moramo ulagati u ljude, u njihovu sigurnost i edukaciju da bi mogli pomoći našim sugrađanima, kazao je direktor Solak.
Današnja posjeta direktora FUCZ i njegovih saradnika BPK-a Goražde prva je u nizu planiranih posjeta koje će u narednom periodu uslijediti i u ostalim kantonima na području Federacije Bosne Hercegovine.