Realizovana doobuka operativnog osoblja FUCZ uoči početka deminerske sezone u 2023. godini

Uoči početka deminerske sezone u 2023. godini FUCZ je realizovala doobuku operativnog osoblja. Teoretski dio doobuke izveden je u skladu sa Nastavnim planom i programom, a tematske cjeline u potpunosti su usklađene sa zahtjevima osiguranja sigurnosti i kvaliteta u operacijama deminiranja. Teoretski dio održan je u Livnu, Tuzli, Sarajevu i Bihaću. Posebna pažnja u izvođenju ove doobuke posvećena je pravilnoj primjeni Standardnih operativnih procedura, organizaciji deminerskog radilišta i neophodnih mjera sigurnosti koje se poduzimaju u izvođenju operacija deminiranja. Tokom doobuke prezentovane su naučene lekcije u primjeni koncepta rješavanja minskog problema u BiH putem primjene metode “vraćanja površine – land release”. Praktični dio doobuke realiziran je na terenu neposredno pred početak deminerskih operacija i to u trajanju od dva sata. Deminiranje u 2023. godini FUCZ je započela nastavljanjem radova na zadacima “Dubica – Novi Grad” u Općini Odžak, “Poplat” u Gradu Stocu i “Una” na području Grada Bihaća.

Uoči početka deminerske sezone Federalna uprava civilne zaštite  (FUCZ) je početkom februara 2023. godine realizovala doobuku operativnog osoblja.

Teoretski dio doobuke izveden je u skladu sa Nastavnim planom i programom, a tematske cjeline u potpunosti su usklađene sa zahtjevima osiguranja sigurnosti i kvaliteta u operacijama deminiranja. Teoretski dio doobuke održan je u Livnu, Tuzli, Sarajevu i Bihaću.

Posebna pažnja u izvođenju doobuke posvećena je pravilnoj primjeni Standardnih operativnih procedura, organizaciji deminerskog radilišta i neophodnih mjera sigurnosti koje se poduzimaju u izvođenju operacija deminiranja.

Tokom doobuke prezentovane su naučene lekcije u primjeni koncepta rješavanja minskog problema u BiH putem primjene metode “vraćanja površine – land release”.

Praktični dio doobuke realiziran je na terenu neposredno pred početak deminerskih operacija i to u trajanju od dva sata.

Deminiranje u 2023. godini Federalna uprava civilne zaštite je započela nastavljanjem radova na zadacima “Dubica – Novi Grad” u Općini Odžak, “Poplat” u Gradu Stocu i “Una” na području Grada Bihaća.