Pripadnici FUCZ u Crnoj Gori učestvuju na međunarodnoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija

Terensku vježbu, koja će biti održana na lokacijama u Podgorici i Danilovgradu, organiziraju Euroatlantski koordinacijski centar za odgovor na katastrofe pri NATO-u i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

FUCZ predstavlja ukupno 13 ljudi, od toga Operativni tim broji 11 članova i jednog ocjenjivača, a direktor Fahrudin Solak je član Tima za vođenje vježbe za spašavanje na vodi.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), zajedno sa predstavnicima dvadesetak zemalja, od 31. oktobra do 4. novembra 2016. godine, učestvuju na međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija “Crna Gora 2016”.

Terensku vježbu, koja će biti održana na lokacijama u Podgorici i Danilovgradu, organiziraju Euroatlantski koordinacijski centar za odgovor na katastrofe pri NATO-u (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre – EAADRCC) i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Aktivnosti postupanja tačaka LEMA-e (Lokalno tijelo za rukovođenje aktivnostima odgovora na vanrednu situaciju) i terenskih rukovodilaca akcija zaštite i spašavanja će biti bazirani na scenariju poplava i RHB incidenta koji će uticati na civilno stanovništvo i kritičnu infrastrukturu.

FUCZ predstavlja ukupno 13 ljudi, od toga Operativni tim broji 11 članova, direktor Fahrudin Solak je član DISTAFFA (Directing Staff -Tim za vođenje vježbe za spašavanje na vodi), a ima i jednog ocjenjivača.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine učestvovat će sa dva člana DISTAFFA i jednim članom OSOCC-a (Operativni koordinacijski centar na lokaciji), a Republička uprava civilne zaštite sa dva člana u svojstvu ocjenjivača.

U timu, koji učestvuje u vježbi u Crnoj Gori, su ljudi koji su prošli adekvatnu obuku i već učestvovali na međunarodnim vježbama sa sličnim scenarijem pa kao takav može odgovoriti na sve izazove ove vježbe.

Tim FUCZ stigao je u Podgoricu u nedjelju, 30.10.2016. godine, formirao bazni kamp i izvršio sve potrebne pripreme.

Danas  (31.10.2016. god.)  je upriličena  ceremonija otvaranja poslije koje počinju aktivnosti u okviru same vježbe.