Pripadnici FUCZ ljudstvom i tehnikom pomogli rješavanju problema koji je nastao nakon izlijevanja Ribnice kod Kaknja

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite zajedno sa ostalim iz struktura zaštite i spašavanja, nakon velikih napora uspjeli su vodu iz vještačkog jezera preusmjeriti u odvodne kanale ispod autoputa, te su proteklih nekoliko dana radili od čišćenja mulja sa autoputa zajedno sa vatrogasnim ekipama do praćenja situacije zbog mogućnosti ponovnog izlijevanja vode iz vještačkog jezera i probijanja brane. Pripadnici FUCZ su dopremiti iz Odžaka i Domaljevca dvije vodene pumpe velikog kapaciteta (ustupila ih je Agencija za vodno područje rijeke Save), te će obučiti radnike Rudnika Kakanj u radu sa njima i onda ih dati na korištenje sve dok se ne bude ispraznilo vještačko jezero na rijeci Ribnici.

Saobraćaj na autoputu kod Kaknja ponovo je u funkciji u oba smjera nakon blokade koja je nastala zbog izlijevanja vode i klizišta u mjestu Donji Tičići kod Kaknja. U funkciji je i regionalna cesta Kakanj-Zenica.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i ostali iz struktura zaštite i spašavanja, nakon velikih napora uspjeli su vodu iz vještačkog jezera preusmjeriti u odvodne kanale ispod autoputa, nakon čega su (subota na nedjelju) čistili mulj sa autoputa zajedno sa vatrogasnim ekipama i pratiti situaciju zbog mogućnosti ponovnog izlijevanja vode iz vještačkog jezera i probijanja brane.

U rješavanju ovog delikatnog problema FUCZ je konkretno pomogla ljudstvom (A i B tim Sarajevo), mašinama za raščišćavanje, agregatima, rasvjetom, vozilima, za slučaj potrebe i čamcem, a njeni pripadnici su bili stalno pripravnosti u slučaju potrebe za evakuaciju obližnjeg stanovništva.

U nedjelju i ponedjeljak pripadnici FUCZ sa dva kamiona otišli po dvije muljne-vodene pumpe u Odžak i Domaljevac. Radi se o dizel pumpama velikog kapaciteta koje izbacuju oko 20m3 vode u minuti (20.000 litara vode u minuti) i ustupljene su FUCZ od strane Agencije za vodno područje rijeke Save. Prva pumpa montirana je u ponedjeljak (27.2.)

Pripadnici FUCZ će obučiti radnike Rudnika Kakanj u radu sa ovim pumpama te im ih ustupiti na korištenje sve dok ne bude ispraznilo vještačko jezero na rijeci Ribnici te pratiti sizuaciju na terenu.

Prethodno je, zbog aktiviranja klizišta i izlijevanje vode saobraćaj na autoputu, kao i na regionalnom putu R-445 Kakanj-Zenica, u potpunosti bio obustavljen, a vozači su koristili alternativni pravac preko Busovače i Kiseljaka.