Pripadnici FUCZ izvukli tjelo nastradalog iz minskog polja u podnožju planine Ozren

Nakon što je deminerski tim deminirao prostor do stradale osobe, nadležna lica izvršili su uviđaj, pri čemu je konstatovano da se nažalost radi o smrtno stradaloj osobi. Na osnovu pronađenih ostataka mine PROM-1 na lokalitetu stradanja, pretpostavlja se da je smrt nastupila uslijed aktiviranja mine u minsko rizičnom području. Pripadnici deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite staradalu osobu su izvukli na sigurnu površinu i predali nadležnim službama na daljnje postupanje.

Postupajući po Naredbi Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dana 30.06.2022. godine u jutarnjim satima, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite realizovali su operaciju „brzog odgovora“ na lokalitetu Trepale, mjesna zajednice Devetak u Općini Lukavac radi izvlačenja lica iz minsko rizičnog područja.

Deminerski tim FUCZ, u skladu sa standardnim operativnim procedurama, deminirao je prostor do stradale osobe nakon čega su nadležna lica izvršila uviđaj pri čemu je konstatovano da se nažalost radi o smrtno stradaloj osobi.

Na osnovu pronađenih ostataka mine PROM-1 na lokalitetu stradanja, pretpostavlja se da je smrt navedene osobe nastupila uslijed aktiviranja mine u minsko rizičnom području. Pripadnici deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite staradalu osobu su izvukli na sigurnu površinu i predali nadležnim službama na daljnje postupanje.