Predstavnik FUCZ u Ljubljani učestvovao na trodnevnoj “radionici“ tim lidera i zamjenika tim lidera za spašavanje na vodi

Predstavnik FUCZ u Ljubljani učestvovao na trodnevnoj “radionici“ tim lidera i zamjenika tim lidera za spašavanje na vodi

U okviru IPA FLOODS LOT 1 programa u Ljubljani (Slovenija) je od 09. do 11.02.2016. godine održana trodnevna “radionica“ pod nazivom “Radna grupa tim lidera i zamjenika tim lidera u razvoju modula državne/višedržavne jedinice za spašavanje na vodi“

Na radionici tim lidera i zamjenika tim lidera za spašavanje na vodi, na kojoj su prisustvovala ukupno 23 učesnika, predstavnika i trenera, iz 10 zemalja, i to Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Turske, Crne Gore, Srbije, Italije i Slovenije, raspravljalo se o strukturi modela i organizacija, opreme koja se koristi, sigurnosti i zaštiti, kodeksu ponašanja, operativnim procedurama, komunikaciji i medijima, razmjeni znanja i iskustava o reagovanju u uslovima prirodnih katastrofa (u ovom slučaju poplave), te saradnji država u aktivnostima planiranja i procjenjivanja spašavanja na vodi.

Ova radionica je nastavak prvog dijela seminara koji je održan na Bledu (Slovenija) od 12. do 14.10.2015. godine. Kao i prvu, i ovu radionicu činila su dva dijela, teoretski-predavanja i prezentacije, dok se drugi i treći dan sastojao od praktičnih vježbi u rješavanju određenih supozicija po modulima grupnog rada zemalja učesnika.

Opšti zaključak je da je koordinacija na nivou međunarodne saradnje dobra, ali će se nastaviti činiti sve da se ona poboljša kako bi se održao zadovoljavajući nivo u slučaju intervencija i bolje efikasnosti timova.

Na seminaru su bili predstavnici obje entitetske civilne zaštite, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite. FUCZ je predstavljao Jasminko Ibraković.

{loadposition 2016-02-17}