2

Predstavnik FUCZ posjetio Institut za javno zdravstvo i okoliš Kraljevine Holandije i Belgijski nuklearni istraživački centar

U okviru EU Projekta P-44 (Jačanje CBRN odgovora u jugoistočnoj Evropi), predstavnik FUCZ bio je (od 17. do 20.04.2016. godine) u studijskoj posjeti Institutu za javno zdravstvo i okoliš Kraljevine Holandije i Belgijskom nuklearnom istraživačkom centru (CEN – Centre d'Étude de l'énergie Nucléaire), u čijem se sastavu nalazi najstarija nuklearna elektrana u Evropi. U sklopu posjete, učesnicima je predstavljen savremeni CBRN trening centar (Chemical Biological Radiological Nuclear – Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita) pri holandskoj vojsci, u kojem se može izvesti simulacija svih vrsta CBRN nesreća, kao i najsavremenija oprema za CBRN detekciju i dekontaminaciju. Održana je i pokazna vježba uz demonstraciju rada najsavremenije mobilne CBRN laboratorije koja je jedina takve vrste u Evropi, a čija je vrijednost 6 miliona eura.

U ovoj studijskoj posjeti bilo je devet učesnika iz osam zemalja (Gruzija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Moldavija, Makedonija, Crna Gora i Srbija), a Federalnu upravu civilne zaštite predstavljao je Nihad Hadžić, inspektor za mjere zaštite i spašavanja, strukturu i planiranje.

{loadposition 2016-04-21}