Predstavnik FUCZ boravio u Turskoj na dvodnevnoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa u školama

Tokom konferencije predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije, te domaćina Turske, prezentirali su svoja iskustva, diskutovali o modelima i načinima povećanja sigurnosti od prirodnih i drugih nesreća u školama i školskom okruženju.

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Sead Vrana, 17. i 18. novembra 2016. godine boravio je u Ankari (Republika Turska), gdje je prisustvovao diskusiji “Sigurna škola-Smanjenje rizika od katastrofa u školama” pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi i u organizaciji Uprave za katastrofe i hitne situacije Republike Turske – AFAD.

Tokom dvodnevne konferencije predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije, te domaćina Turske, prezentirali su svoja iskustva,  diskutovali o modelima i načinima povećanja sigurnosti od prirodnih i drugih nesreća u školama i školskom okruženju. Predstavnik FUCZ je upoznao učesnike o tome na koji način je u Bosni i Hercegovini provođena kampanja upozoravanja na opasnost od mina u školama, te prenio iskustva FUCZ u provođenju ove aktivnosti.

Domaćini su učesnicima konferencije upriličili posjetu jednoj od “sigurnih školaˮ u Ankari gdje su na primjeru pokazali načine uređenja samog školskog objekta i njegovog okruženja, te edukacije đaka i nastavnika u cilju smanjenja posljedica katastrofalnog događaja.