Predstavnici Generalnog inspektorata za vanredne situacije Rumunije i Norveškog direktorata Civilne zaštite posjetili FUCZ

Cilj ove posjete u okviru koje je održan radni sastanak, bio je, između ostalog, informisati predstavnike IGSU-a i DSB-a o načinu i procedurama uklanjanja eksplozivnih sredstava u FUCZ. Tokom sastanka gosti su kroz prezentaciju koju su pripremili uposlenici Sektora za deminiranje  i uništavanje NUS-a upoznati sa djelovanjem FUCZ-a, organizacijom deminiranja u BiH, planom i programom obuke i programima obuke za rukovanje NUS-om i budućom saradnjom sa nacionalnim tijelima za deminiranje i drugim relevantnim tijelima uključenim u rukovanje NUS-om. Posjeta je ocijenjena veoma uspješnom a dogovorene su i aktivnosti oko moguće buduće saradnje.

Predstavnici Generalnog inspektorata za vanredne situacije Rumunije (IGSU), pukovnik Usurelu Stefan i potpukovnik Bogdan Cucu, zajedno sa Terje Scavdalom iz Norveškog direktorata Civilne zaštite (DSB) i Charlesom Frisbyem, direktorom Norveške narodne pomoći (NPA) u BiH, posjetili su danas Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne (FUCZ).

Rukovodilac FUCZ Enes Memić pozdravio je goste i poželio im dobrodošlicu nakon čega je održan radni sastanak tokom kojeg su, kroz prezentaciju koju su pripremili uposlenici Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne (FUCZ),  prisutni upoznati sa djelovanjem FUCZ-a, organizacijom deminiranja u BiH, planom i programom obuke i programima obuke za rukovanje NUS-om i budućom saradnjom sa nacionalnim tijelima za deminiranje i drugim relevantnim tijelima uključenim u rukovanje NUS-om.

Posjeta je ocijenjena veoma uspješnom a dogovorene su i aktivnosti oko moguće buduće saradnje.

Delegacija Generalnog inspektorata za vanredne situacije Rumunije (IGSU) i Norveškog direktorata Civilne zaštite (DSB) od 9. do 13. maja 2022. godine boravi u posjeti Programu Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini (NPA BiH).