Predstavnici FUCZ učestvovali na dvije međunarodne konferencije o deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava

Na ovim konferencijama predstavljeni su projekti koje FUCZ realizuje u cilju podizanja sposobnosti za izvršenje zadataka humanitarnog deminiranja i zbrinjavanja eksplozivnih sredstava. Na 18. međunarodnom simpoziju “Protivminsko djelovanje 22”, koji je početkom maja održan u Vodicama (Hrvatska), predstavnik Federalne uprave civilne zaštite je učestvovao zajedno sa predstavnicima 26 zemalja. Pored predstavnika deminerske zajednice na ovom simpoziju su učestvovali i predstavnici akademske zajednice, naročito u radu panela “Istraživanje i razvoj u okviru protivminskih akcija”. U okviru pomenutog panela predstavnik FUCZ  je prezentirao projekat ubrzavanja humanitarnog deminiranja uvođenjem lakog i ekonomičnog detektora sa dvojnim senzorom koji realizuju kao partneri Univerzitet Tohoku iz Japana, Institut TNO Safety and Security iz Holandije i FUCZ, a cilj mu je razvoj operativnih procedura, kurikuluma za obuku i protokola za akreditvanje detektora mina u koji su integrisani metal-detektor i podzemni radar. Na 17. međunarodnoj konferenciji bomb tehničara, operatera za uklanjanje eksplozivnih sredstava i istražitelja mjesta eksplozije koja je održana u mjestu Olšina u Češkoj republici predstavnici FUCZ učestvovali su skupa sa pripadnicima oružanih snaga, policijskih i drugih vladinih agencija Češke, Belgije, Francuske, Holandije, Njemačke, Poljske, Slovačke i Švedske. Nizom predavanja i prezentacija predstavljeni su problemi i tehnička rješenja namijenjena uklanjanju konvencionalne municije, eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata te improvizovanih eksplozivnih naprava.  Predstavnici FUCZ su na ovoj konferenciji održali dvije prezentacije  a u razgovorima sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske dobili su pristup kolaborativnoj tehničkoj bazi podataka Turpin EOD u kojoj se skupljaju informacije o eksplozivnim sredstvima i načinima njihove neutralizacije. Sudjelovanjem u radu ovih konferencija Federalna uprava civilne zaštite je pristupila novim znanjima i tehnologijama koje se koriste u deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava, ali i predstavila svoj doprinos u ovim oblastima.

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite u prvoj polovini maja ove godine učestvovali su na dvije međunarodne konferencije o deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava. Na ovim događajima predstavljeni su projekti koje FUCZ realizuje u cilju podizanja sposobnosti za izvršenje zadataka humanitarnog deminiranja i zbrinjavanja eksplozivnih sredstava.

Na 18. međunarodnom simpoziju “Protivminsko djelovanje 22”, koji je početkom maja održan u Vodicama (Hrvatska), u organizaciji Hrvatskog centra za razminiranje-Centra za testiranje, razvoj i obuku, predstavnik Federalne uprave civilne zaštite je učestvovao zajedno sa predstavnicima 26 zemalja među kojima su bili iz Azerbejdžana, Francuske, Tadžikistana, Ukrajine, Škotske, te zemalja regiona – Hrvatske, Slovenije, Srbije i Kosova.

Pored predstavnika deminerske zajednice na ovom simpoziju su učestvovali i predstavnici akademske zajednice, naročito u radu panela “Istraživanje i razvoj u okviru protivminskih akcija”. U okviru pomenutog panela predstavnik Federalne uprave civilne zaštite je prezentirao projekat ubrzavanja humanitarnog deminiranja uvođenjem lakog i ekonomičnog detektora sa dvojnim senzorom. Pomenuti projekat realizuju kao partneri Univerzitet Tohoku iz Japana, Institut TNO Safety and Security iz Holandije i Federalna uprava civilne zaštite, a cilj mu je razvoj operativnih procedura, kurikuluma za obuku i protokola za akreditvanje detektora mina u koji su integrisani metal-detektor i podzemni radar.

Na 17. međunarodnoj konferenciji bomb tehničara, operatera za uklanjanje eksplozivnih sredstava i istražitelja mjesta eksplozije koja je održana u mjestu Olšina u Češkoj republici od 10. do 14. maja 2022. godine, u organizaciji Oružanih snaga Češke republike, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali su skupa sa pripadnicima oružanih snaga, policijskih i drugih vladinih agencija Češke, Belgije, Francuske, Holandije, Njemačke, Poljske, Slovačke i Švedske. Nizom predavanja i prezentacija predstavljeni su problemi i tehnička rješenja namijenjena uklanjanju konvencionalne municije, eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata te improvizovanih eksplozivnih naprava. Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite su na ovoj konferenciji održali dvije prezentacije “Primjena istorijskog istraživanja kao alata za procjenu rizika od neeksplodiranih avionskih bombi: Studija slučaja Sarajevo” i predstavljanje već pomenutog projekta “ALIS“: Ubrzavanje humanitarnog deminiranja uvođenjem lakog i ekonomičnog detektora sa dvojnim senzorom”. Također su u razgovorima sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske dobili pristup kolaborativnoj tehničkoj bazi podataka Turpin EOD u kojoj se skupljaju informacije o eksplozivnim sredstvima i načinima njihove neutralizacije.

Sudjelovanjem u radu ovih konferencija Federalna uprava civilne zaštite je pristupila novim znanjima i tehnologijama koje se koriste u deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava, ali i predstavila svoj doprinos u ovim oblastima.