Predstavnici FUCZ na međunarodnoj radionici u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite EU”

Cilj ove radionice je detaljna analiza trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini u vezi organizacijskih i tehničkih preduslova za komunikaciju sa ERCC-om. Organizatori radionice bili su Direktorat za civilnu zaštitu MUP – a Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima iz Sarajeva.

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovali su na dvodnevnoj radionici koja je 17. i 18. septembra 2019. godine održana u Sarajevu. Radionica “Tehnički savjeti za osnivanje centra za koordinaciju reagovanja u hitnim situacijama (ERCC) i uspostavljanje komunikacije sa  ERCC” održana je u okviru implementacije projekta “Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije”.

Cilj ove radionice je detaljna analiza trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini u vezi organizacijskih i tehničkih preduslova za komunikaciju sa ERCC-om.

Učesnici ove radionice, pored FUCZ, bili su i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike srpske (RUCZ RS) i Odjela za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH.

Organizatori ovog skupa bili su Direktorat za civilnu zaštitu MUP – a Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima iz Sarajeva.