Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali na seminaru “Status procjena i planova na lokalnom nivou za službu civilne zaštite, institucije i privredne subjekte”

U Općini Kalinovik, u organizaciji Agencije za upravljanje krizama Kraljevine Danske, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, 7. i 8.10.2015. godine, održan je dvodnevni seminar o planiranju odgovora na prirodne i druge katastrofe.

Teme seminara bile su razmjena znanja i iskustava o reagovanju u uslovima djelovanja prirodnih katastrofa te saradnja općinskih, entitetskih nivoa sa državnim nivoom (Ministarstvo sigurnosti), u aktivnostima planiranja i procjenjivanja u prirodnim i drugim nesrećama.

Osnovni zadatak ovog seminara, na kome je prisustvovalo 20 učesnika, bio je kako sačiniti kvalitetan plan procjene stepena rizika od prirodnih i drugih katastrofa s ciljem podizanja opšte sigurnosti građana i njihove imovine.

Pored Fahrudina Solaka, direktora FUCZ, na seminaru su učestvovali i Samir Džihić i Jasminko Ibraković.

Seminar je bio kombiniranog tipa, teoretskog (predavanja) i prezentacije, dok se drugi dan sastojao od izvođenja vježbe sa rješavanjem određenih supozicija po modulima Plana rizika od prirodnih i drugih katastrofa.

{loadposition 15102015-1}