Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite na vježbi o praktičnoj provedbi koncepta podrške države domaćina u slučaju traženja međunarodne pomoći po Mehanizmu civilne zaštite u EU

U okviru EU IPA II programa pomoći Evropske unije državama Zapadnog Balkana, Albaniji i Turskoj, u jačanju kapaciteta civilne zaštite u katastrofama, razmjene znanja i saradnje na regionalnom nivou, u Sarajevu je od 8. do 10.9.2015. godine održana vježba o praktičnoj provedbi koncepta podrške države domaćina u slučaju izbijanja prirodne ili druge nesreće po Mehanizmu civilne zaštite u Evropskoj uniji.

EU želi ovom vježbom verificirati, testirati i poboljšati postupke u podršci države domaćina (engl. HNS) u državama korisnicima u pogledu prihvatanja međunarodne pomoći i ojačavanja saradnje i koordinacije između države domaćina, nadležnih organa i institucija unutar države, kao i sa međunarodnim timom civilne zaštite EU na terenu.

Također je cilj bio verificirati primjenjivost EU smjernica o HNS, konkretno u BiH, opisi zadataka u okviru HNS programa, odnosno koncepta pomoći međunarodnom timu civilne zaštite, praktično provjeriti upotrebu aneksa HNS smjernica, posebno upotrebu obrazaca za traženje / nuđenje međunarodne pomoći i aktivaciju mehanizma, identificirati propuste u postojećim HNS konceptima i dati preporuke za njihovo poboljšanje.

Učesnicima je predstavljen Mehanizam civilne zaštite u EU, kao i način njegove aktivacije preko ERCC (komunikacijskog centra u Briselu), kapaciteti i vrste (moduli) timova (npr. timovi sa pumpama visokog kapaciteta, timovi za pročišćavanje vode, timovi za medicinsku pomoć, logistički itd.). Instruktori ove vježbe komandno – štabnog tipa, po scenariju katastrofe usljed zemljotresa, bili su, od EU, ovlašteni i certificirani predavači.

{loadposition 11092015-1}