Predstavnici ambasade Australije iz Beča posjetili Federalnu upravu civilne zaštite

U okviru ove posjete uspostavljen je službeni kontakt a tema sastanka, između ostalog, bila je i odgovor na prirodne i druge nesreće. Fahrudin Solak, direktor FUCZ, gostima je prezentovao organizaciju, strukturu civilne zaštite i njene aktivnosti u proteklom periodu uključujuči i one koje su vezane za odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća i njihovoj prevenciji. Direktor Solak je naglasio da je FUCZ sa svojim pripadnicima i postojećim resursima u okviru mogućnosti i nadležnosti spremna da se uključi kad god postoji potreba za njenim angažmanom. Konzulica Mannicke, koja je ovu dužnost preuzela u februaru ove godine, kao jedan od razloga posjete FUCZ navela je prevenstveno to što je njen posao, između ostalog, i odgovornost za građane Australije koji se nalaze u zemljama Istočnog Balkana, što podrazumijeva i BiH, u slučaju da one budu pogođene prirodnim i drugim nesrećama. Sastanak je ocijenjen veoma uspješnim, a iskazana je obostrana želja za nastavkom saradnje.

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), posjetili su predstavnici Australijske ambasade u Beču, i to Bernadette Maennicke, konzul i prvi sekretar, Gerard Woodward, konzularni službenik Regionalnog ureda Australijskog visokog komiteta u Londonu i Nada Muster, službenik za bilateralnu saradnju.

U okviru ove posjete održan je sastanak na kome se, između ostalog, govorilo o temama vezanim za prirodne i druge nesreće. Fahrudin Solak, direktor FUCZ, sa svojim saradnicima, gostima je prezentovao organizaciju, strukturu civilne zaštite i njene aktivnosti u proteklom periodu uključujuči i one koje su vezane za odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća i njihovoj prevenciji. Direktor Solak je naglasio da je FUCZ sa svojim pripadnicima i postojećim resursima u okviru mogućnosti i nadležnosti spremna da se uključi kad god postoji potreba za njenim angažmanom.

Konzulica Mannicke, koja je ovu dužnost preuzela u februaru ove godine, kao jedan od razlog posjete FUCZ navela je prevenstveno to što je njen posao, između ostalog, i odgovornost za građane Australije koji se nalaze u zemljama Istočnog Balkana, što podrazumijeva i BiH, u slučaju da one budu pogođene prirodnim i drugim nesrećama. Prije dolaska u BiH posjetila je nekoliko zemalja Istočnog Balkana na kojima je govoreno o istim temama.

Gerard Woodward je naglasio da je u njihovom opisu posla odgovornost za poznavanje odgovora na katastrofe i pripravnost ako su njihovi građani uključeni te dodao da su ovo posjete koje se planiraju u stalnim misijama i u kojima oni sudjeluju.

Sastanak je ocijenjen veoma uspješnim, a iskazana je obostrana želja za nastavkom saradnje.